Ferronordic Machines om sin notering på First North

Lars Corneliusson, VD för Ferronordic Machines, om företagets notering av preferensaktier på First North.

Ferronordic Machines är ett företag som säljer och distribuerar Volvo-maskiner över hela Ryssland. Företaget har haft en väldigt snabb och stadig tillväxt. Ferronordic gjorde under oktober 2013 en emission av preferensaktier och dessa har nu noterats på First North. Företagets VD Lars Corneliusson blir här intervjuad av och på Nasdaq OMX i samband med att handeln startade. Under 2014 kommer företagets vanliga stamaktier att börsnoteras på Nasdaq OMX huvudlista.

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland.

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland.