Biofrigas förklarat på 2 minuter inför notering

Biofrigas förklarat på 2 minuter inför notering på Spotlight. IPO-pitch av bolaget som gör småskaliga anläggningar för flytande biogas.

Biofrigas förklarat på 2 minuter inför notering på Spotlight. Vd Jonas Stålhandske ger en IPO-pitch av bolaget som gör småskaliga anläggningar i container-format för produktion av flytande biogas.

Biofrigas Sweden AB

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.

Biofrigas Sweden AB

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.