Beowulf Mining – VD ger presentation

Beowulf Minings VD Kurt Budge presenterar prospekteringsbolaget på Mining Capital-konferensen.

Kurt Budge, VD för Beowulf Mining, presenterar prospekteringsbolaget på Mining Capital-konferensen. Det är en intressant presentation då bolaget under de senaste 12 månaderna bytt både ledning och styrelse. Beowulf Mining är verksamhet i norra Sverige och aktierna är noterade på både Aktietorget och AIM i London.

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.