Bentley Endovascular Groups ordförande uppdaterar efter pre-IPO

Bentley Endovascular Group har gjort en pre-IPO riktad till tre investerare. Bolagets ordförande Annika Sunnanväder kommenterar utvecklingen.

Bentley Endovascular Group har under oktober gjort en pre-IPO riktad till tre välkända investerare. Bolagets ordförande Annika Sunnanväder kommenterar utvecklingen. Upprepar tidsplanen att bolaget ska noteras under den svenska vintern som nu står för dörren.

Bentley Endovascular Group AB

Bentley Endovascular Group utvecklar och tillverkar innovativa endovaskulära produkter för behandling av perifera kärlsjukdomar och aortasjukdomar.

Bentley Endovascular Group AB

Bentley Endovascular Group utvecklar och tillverkar innovativa endovaskulära produkter för behandling av perifera kärlsjukdomar och aortasjukdomar.