Attanas patenterade teknologi fyra gånger mer framgångsrikt än industrisnittet

Attanas patenterade teknologi är fyra gånger mer framgångsrikt än industrisnittet i läkemedelsbranschen. VD presenterar verksamheten.

Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. VD Teodor Aastrup presenterar verksamheten.

Attana AB

Attana tillhandahåller biologisk relevant information till sina kunder för att öka effektiviteten i deras forsknings- och utvecklingsprocesser.

Attana AB

Attana tillhandahåller biologisk relevant information till sina kunder för att öka effektiviteten i deras forsknings- och utvecklingsprocesser.