Arc Aroma Pure – Intervju med grundare

Intervju med Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure.

Intervju med Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, i samband med att företaget gör en nyemission under februari/mars 2013. Företaget kommer sedan att notera sina aktier på Aktietorget. Arc Aroma Pure utvecklar ett system bestående av en skalbar förbehandlingsplattform för befintliga biogasanläggningar som, enligt bolagets tester, bland annat har potential att väsentligt effektivisera produktionen av biogas och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech-produkter baserade på den patenterade CEPT-plattformen, vilken hjälper företagets kunder att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech-produkter baserade på den patenterade CEPT-plattformen, vilken hjälper företagets kunder att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.