Ambia Trading Group presenterar sin verksamhet

Ambia Trading Groups VD presenterar bolagets verksamhet i samband med nyemissionen inför noteringen på Aktietorget.

Ambia Trading Groups VD Marcus Andersson presenterar här bolagets verksamhet i samband med nyemissionen inför noteringen av aktierna på Aktietorget. Ambia Trading Group består av ehandel mot konsument i verksamheten Intropris, samt av den stora handelsverksamheten Netpact där bolaget köper och säljer partier inom EU.

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.