Toppkrafter tar Jays till en helt ny nivå

Färre distributörer, fler nya produkter och ett helt nytt försäljningsteam. Det är delar av den strategi som ska få hörlurstillverkaren Jays att lyfta. – Vi har en otroligt spännande resa framför oss, säger vd Henrik Andersson.

Efter drygt 12 år på marknaden är hörlurstillverkaren Jays välkänd både för sin starka produktutveckling och för sitt unika formspråk. En ny strategi ska nu får fart på försäljningssiffrorna ännu mer. För att ta ytterligare steg har Jays styrelse också beslutat sig för att genomföra en emission.

– Vi har planer för bolaget som vi behöver kapital för att förverkliga. Därför gör vi en framåtlutad emission för att infria marknadens förväntningar gällande försäljning, men också för att kunna förvärva bolag till gruppen, säger Henrik Andersson, som tillträdde vd-posten i september förra året och som tidigare varit som försäljningschef på den amerikanska branschkollegan Skullcandy.

Vad innebär er nya strategi?

Henrik Andersson, VD Jays– Dels har vi ökat takten väsentligt gällande nya produkter, dels har vi blivit ett mycket mer kommersiellt bolag med en helt annan säljkraft än tidigare. Vi jobbar också lite annorlunda när vi tar fram nya produkter. Vi är väldigt noggranna i vår analys gällande priser och segment, så att vi satsar på rätt saker.

Hur lönsam en produkt blir beror framförallt på förarbetet när man tar fram en ny produkt.

– Jays har alltid gjort fina produkter men ibland har de kommit ut lite för dyra och haft långa utvecklingsprocesser. Då hinner marknaden ändras innan produkten lanseras, säger Henrik Andersson.

För närvarande pågår även ett arbete med att öka antalet egna försäljningskanaler och minska distributörerna på ett flertal marknader. Fördelarna är framförallt ökade marginaler på marknaderna där Jays säljer själva, men också ökad kontroll.

Just nu är Jays som starkast i Norden – där bolaget har ungefär hälften av sin omsättning. Framöver kommer fokus att ligga på Europa och Ryssland, men också Asien. Japan, Sydkorea, Hongkong och Singapore influeras alla av nordiska varumärken och ingår i de marknader som Jays kommer att satsa på.

Med ett starkt stöd från både storägare och styrelse ser Henrik Andersson ljust på bolagets framtid:

– Vi har en otroligt spännande resa framför oss. Vi har lyckats rekrytera in toppkrafter på den kommersiella sidan, vi har ett starkt produktteam på plats i Stockholm och vi har knutit till oss en kompetent styrelseägargrupp som investerar långsiktigt och aktivt delar med sig av kunskap.

Jays företrädesemission:

Teckningstid: 31 januari–15 februari
Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie.
Nyemitterade aktier: 9 955 556
Emissionsbelopp: 17,9 miljoner kronor

2017 – ett händelserikt år

Jays fick in ett flertal kvalificerade investerare bland de större ägarna genom två riktade emissioner.

Styrelsen och ledningen tog fram konceptet Jays 2.0 och en ny strategi och bolagets första trådlösa in-ear-hörlur – a-Six Wireless – lanserades. Fokus i USA har flyttats från den fysiska handeln till e-handel. Jays annonserade även ett flertal nya internationella partnerskap och avtal.

Läs mer om Jays företrädesemission här.

Northbaze Group AB

Northbaze utvecklar och tar fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group AB hette tidigare Jays AB.