Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Jays AB

Jays AB

Jays AB
Åsögatan 121
116 24 Stockholm

Hemsida:

www.jays.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Jays utvecklar, designar och tillverkar hörlurar och utrustning för mobila mediaspelare.

Teckningsperiod:

31 januari 2018 - 15 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,9 Mkr + 7,2 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 januari 2018

Värdering:

53,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i Jays kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med nyemissionen kommer den bryggfinansiering om 6 MSEK Bolaget upptagit från större aktieägare för redan påbörjade satsningar innan emissionen att kvittas som en del av emissionslikviden.

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 17,9 Mkr kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 7,2 Mkr.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med ett antal större aktieägare, externa investerare samt styrelse och ledning om totalt cirka 85 procent av emissionsbeloppet. Bland annat har Bolagets huvudägare, tillika styrelsemedlemmar, Håkan Larsson, Erik Fischbeck och Gert Nordin åtagit sig att teckna aktier i företrädesemission, privat och genom bolag, genom teckningsförbindelser om totalt 7,2 MSEK, motsvarande drygt 40 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2018-02-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss