Zalando gör sig redo för en börsnotering

Mia Brunell Livfors blir styrelseordförande för Zalando när det nu omvandlas till ett aktiebolag. Nya personaloptioner med hänsyn till en börsnotering. Verksamheten trimmas. Zalando gör sig redo för en börsnotering under 2014.

Det här länge pratats om en börsnotering av Zalando, det av Rocket Internet grundade ehandelsföretaget med fokus på skor och mode som värderas till 30 miljarder kronor. De olika företrädarna, inklusive den idag största ägaren Kinnevik, har hela tiden tonat ner tidsplanen för en börsnotering och sagt att företaget fortfarande satsar på kostsam expansion vilket inte lämpar sig för aktiemarknaden.

Förberedelserna för att göra Zalando redo för en börsnotering får dock allt mer konkreta former.

Nya personaloptioner med lösenvillkor efter börsnotering

Vid ett möte den 29 oktober utökades antalet personaloptioner. Ledningen kan nu bli ägare till 1,4 % av företaget. Vidare kan ledande befattningshavare och anställda bli ägare till ytterligare en knapp procent. I optionsvillkoren har även uttryckligen skrivits in under vilka förutsättningar optionerna kan lösas före respektive efter en börsnotering.

Zalando blir ett aktiebolag

Zalando har nu inlett processen att omvandla företaget till ett aktiebolag. Zalando är idag ett GmbH, den bolagsform som är vanligast i Tyskland och de tysktalande länderna. Inom kort är dock företaget omvandlat till ett AG (Aktiengesellschaft), dvs ett aktiebolag.

Mia Brunell Livfors blir styrelseordförande

När Zalando nu omvandlas till ett aktiebolag så blir Mia Brunell Livfors, som är VD och koncernchef för huvudägaren Kinnevik, styrelseordförande.

Fokus på lönsamhet

Redan under 2013 har Zalando gått från en halsbrytande expansion till nya länder till att fokusera på tillväxt genom att sälja mer i de länder företaget nu finns.

För aktiemarknaden passar det bäst med företag som kan leverera en någorlunda jämn utveckling samt inte är i behov av nytt kapital. Vilket stämmer överens med den något lugnare expansionen. Zalando krattar även på annat håll.

Dotterbolaget Emeza, en ehandelssajt vilken etablerades tidigare i år och som erbjuder lyxigare kläder kommer nu att stängas ner steg för steg, och i stället kommer en sektion att öppnas upp hos Zalando med motsvarande kläder. Kiomi, Zalandos egna klädmärke, trimmas också till. Det är inte något Zalando lägger ner, däremot går det från att ha en egen ehandelssajt till att bli ett klädmärke som säljs hos Zalando.

Allt detta sammantaget gör Zalando redo för en börsnotering under 2014. Det “enda” som nu avgör om en börsnotering kan göras till en önskad värdering är att verksamhetssiffrorna fortsätter att peka på en positiv framtid. Forsätter försäljningen att växa även när marknadsföringen skruvas ner något och kan företaget trimma andra kostnader så att den enorma försäljningen i framtiden också ger marginaler som leder till enorma vinster?

Läs mer om Rocket Internets olika företag