VD-intervju med fastighetsbolaget Amhult 2

Intervju med Maria Nord Johannesson, VD för fastighetsbolaget Amhult 2 som projekterar, bygger och förvaltar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg.

Kan du berätta kort vad Amhult 2 är för bolag?

Amhult 2 är ett fastighetsbolag som har som affärside att projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Vi äger ca 44000 m2 markyta i Torslanda, strax utanför Göteborg där det byggs ett nytt stadsdelscentrum med handel, bostäder och kontor. Vi kan här bygga 350-400 bostäder, ca 12000 m2 kommersiell yta och 18000 m2 kontorsyta.

Hur skiljer ni er från konkurrenter i branschen?

Vi har ägt marken i mer än 30 år och bedrivit verksamhet på området under denna tid. Idag projekterar vi själva området och har för avsikt att bebygga detta med både handel, kontor och bostäder och därefter förvalta detta. Vi förvaltar då både bostäder och handel i område.

Fastigheterna där stadsdelscentrat skall ta form är värderade i december 2012 till 226 000 TSEK av Värderingsinstitutet före påbörjad byggnation, och har idag inga långfristiga skulder.

Vad har ni för långsiktig strategi och målsättning i bolaget?

Efter att vi färdigställt projektet Amhult vill vi vara en av huvudaktörerna i Torslanda avseende förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler och bostäder. Vår belåningsgrad skall vara max 60 % och avkastningen på eget kapital ca 8 %, därtill kommer eventuell värdestegring på fastigheterna.

Hur stor är marknaden och vilken penetration är rimlig att uppnå på sikt?

På hyresrätter har vi i Göteborg en mycket stark efterfrågan, enbart på Boplats Göteborg var 148 550 personer registrerade som sökande 2012. Samma år annonserades 7 822 lägenheter. När det avser bostadsrätter är det rimligt med en omsättning på ca 50-100 lägenheter per år. I området sker en stor inflyttning och det finns ett uttalat behov av handel i området. I dagsläget finns bara en större dagligvarubutik i Torslanda. ICA Maxi.

Hur fungerar kommunikationen med aktieägarna?

Vi är ett relativt litet bolag som eftersträvar en god kommunikation med våra aktieägare och intressenter. Förutom de informationskrav vi har från Aktietorget där kurspåverkande information alltid publiceras i pressmeddelande har vi en hemsida där vi berättar om företaget. Jag skriver alltid en månadsrapport där jag informerar om vad som skett den gångna månaden i bolaget. Detta kan man även prenumerera på via mail. Vi visar även hur byggnationen på Brf Luftseglaren framskrider på hemsidan. Har man frågor är man också välkommen att höra av sig via telefon eller mail. Vi försöker också komma ut på tex Aktiesparträffar och informera om verksamheten.

Var kommer fokus att ligga den närmaste tiden och vilka utmaningar står ni inför?

Fokus de närmaste fem åren är att genomföra byggprojektet Amhult, etapp II. Den stora utmaningen är först och främst att säkra finansieringen i en takt som tillåter en relativt snabb byggnation. Vi kan genom att sälja kvarter för kvarter med bostadsrätter finansiera de kommersiella delarna och möjligen ett kvarter av hyresrätter. Vårt mål är dock att kunna behålla några kvarter i fastighetsbeståndet som hyresrätter och också att snabba på byggprocessen av de kommersiella delarna. Utmaning nummer två blir att säkerställa bygglogistiken i området. Detaljplanen visar en tät stadsdel och det kommer att under en period vara ont om plats på byggområdet.

Vad är det som gör Amhult2 intressant för investerare?

Amhult 2 är ett bolag med en tydlig greppbar affärsidé. Byggandet av Amhult, etapp II har inletts och vi går nu från att ha varit ett framtidsprojekt till att bli ett fastighetsbolag. Jag vill särskilt peka på att vi har ett eget kapital per aktie på 45 kr. Emissionskursen är 20 kronor/aktie. Detta innebär en substansrabatt om 55%.

Läs mer om Amhult 2s nyemission som pågår tom den 8 oktober.

Intervju gjord av Axier Equities, publiceras med tillstånd.

Amhult 2 AB

Amhult 2 skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd.