Unik trästomme i starkt marknadsläge, intervju med noteringskandidaten Isotimber

Isotimber tillverkar husstommar som både ger naturlig komfort och är miljövänliga. Företaget gör nu en emission för att dra nytta av det starka marknadsläget. En notering är planerad till 2022. Vi har ställt några frågor till vd Håvard Jegerstedt.

Vad gör Isotimber?

Tillverkar prefabricerade husstommar av trä med millimeterprecision vilket gör att de är effektiva att montera på byggplats.

Vilka är fördelarna?

Stommarna är uppbyggda av byggblock som är både bärande och isolerande, utan att det behövs någon extra isolering eller plastfolie i väggen. Det är den stora mängden sågade spår i träreglarna, inuti byggblocken, som håller stillastående luft och isolerar bra. Vi ser till att nyttja materialet effektivt också, genom att till exempel tillverka pellets av sågspånet och de ursågade bitarna från fönster- och dörrhål använder vi på andra ställen i planelementen. På det hela taget så är ett effektivt materialutnyttjande viktigt för oss, och kanske en av de mest unika egenskaperna är att de robusta byggblocken kan återbrukas och som tredje steg återvinnas till träfiberskivor. Träet binder kol under materialets hela livslängd genom de olika produktskedena. Med ökad prefabriceringsgrad i vår fabrik, kan vi också erbjuda montage av fönster och fasadpanel från fabrik, i objekt som är lämplig för detta. Det innebär en mer effektiv logistik för entreprenören på byggplats, mindre tid går med till att hantera beställningar, transporter, lossning, förvaring, källsortering – entreprenören kan i större grad fokusera på produktion.

Hur är intresset för Isotimbers lösning och hur utvecklas försäljningen?

Efter vår medverkan i Grand Designs Sverige där man fick se Rasmus och Anna bygga Skogsvillan, med bland annat den kände formgivaren Jonas Bohlin som arkitekt, så har intresset ökat extra mycket. Kanske var det just hur Rasmus skyddar naturen vid huset som gav starkast intryck. Just nu är det fortfarande ett sjuttiotal som väntar på offert från oss. Lite extra stolt är vi att en våra mest kända alpinstjärnor med fru inspirerades av programmet och kommer att bygga med IsoTimber till hösten. Orderläget för 2021 har redan passerat omsättningen för 2020, och den hade i sin tur ökat med 61 % från 2019. Så ja, intresset är stort för IsoTimber och försäljningen utvecklas starkt.

Ni tar nu i kapital i en nyemission, vad ska det användas till?

Marknadsläget är fantastiskt bra och vi vill forcera vår tillväxt genom att ta tillvara intresset för att bygga i trä. Kapitalet ska användas bland annat till att sätta upp ett eget produktionssteg parallellt med underleverantören, vilket säkrar leveranskontrollen och reducerar produktionskostnaden. Säljorganisationen vill vi stärka för att öka kundnärvaron och hinna med offerthanteringen. Dessutom vill vi ta fram egna husmodeller och säljunderlag för att stödja det passiva säljarbetet. Det finns även ett flertal tester och certifieringar kring miljöpåverkan som vi vill genomföra för att trygga kunderna ännu mer med information om IsoTimbers unika egenskaper. För att kunna ta  på oss både fler och större projekt så behöver vi ett ordentligt tillskott av rörelsekapital för att effektivt kunna hantera logistiken i den tillväxt som pågår. Slutligen har vi planer på att lista bolaget under 2022.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Isotimber?

Våra mest sålda väggelement är redan 99 % fossilfria och vi försöker hitta lösningar för att nå 100 %. Om du tänker som oss, att det är bra med ett industriellt träbyggande som strävar efter att minimera bygg- och fastighetssektorns stora klimatpåverkan, samtidigt som vi hjälper till att lösa samhällets faktiska bostadsbehov, så skulle jag säga att en investering i IsoTimber passar perfekt. Vi tror att IsoTimber kommer att göra nytta, både för byggaren, de boende, aktieägarna, naturen och samhället i stort. Vi ser till helheten, långsiktigt.


Läs mer om emissionen och Isotimber

Isotimber Holding AB

IsoTimber tillverkar bärande och isolerande husstommar av trä och luft. Trä är diffusionsöppet och ger ett bra inomhusklimat. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs i väggarna. En hållbar produkt som kan volymtillverkas rationellt, vilket är särskilt värdefullt för byggherrar med stora byggprojekt.