Trubbel för investmentbolagen Ratos och Bure?

Investmentbolagen Ratos och Bure har länge varit populära aktier, ofta sedda som enkla, bra och billiga sätt att få exponering mot aktiemarknaden. Och mycket bra har gjorts av bolagen under åren.

Men frågan är hur det står till hos Ratos och Bure idag? I senaste nummret av Affärsvärlden så kommenteras båda bolagen på tidningens ryktessida Börsgolvet.

När det gäller [b]Bure[/b] ställer sig en av uppgiftslämnarna frågan vad som egentligen ska hända med Bure. Denne anser att Patrik Tigerschiöld är en bra förvaltare, men att han inte är någon bra industrialist. “Ändå gör de ständigt affärer i branscher där man inte förstår vad de ska tillföra.”. Och lyfter sedan fram att det vore bättre att fortsätta dela ut pengarna till aktieägarna, något som dock verkar hållas tillbaka av familjen Tigerschiöld som hellre vill äga ett “mini-Investor”.

När det gäller [b]Ratos[/b] så är uppgiftslämnarna sura över att företaget sänker utdelningen.

“De skyller på det där köpet i Norge, men det är ett svepskäl. De kan helt enkelt inte göra den typen av affärer och refinansieringar längre som de har levt på i tio år. Aktien kommer inte att repa sig på många år efter förra årets slakt, om ens någonsin.”

En annan uppgiftslämnare har lagt märke till att kursen på A-aktierna har dragit ifrån B-aktien de senaste veckorna. Vilket denne kommenterar med att maktpremien har ökat, vilket kan tyda på osämja bland de stora aktieägarna, där vissa kan vara missnöjda med den nya utdelningspolitiken.

Vad är din åsikt? [u][url=http://nyemissioner.se/forum]Skriv en kommentar på aktieforumet[/url][/u].