Tre bra aktier för 2013

Tre bra aktier att köpa för 2013. Guldkornen som SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall har vaskat fram bland börsens alla företag efter en stor analys.

SEB-banken har i en stor analys tagit fram tre bra aktier för alla investerare som vill positionera sig inför hösten 2013. Bankens aktiestrateg, Esbjörn Lundevall, inleder med en kommentar kring olika sektorer.

”Vi räknar med att makrostatistiken under sommaren kommer att uppvisa en ökande ekonomisk tillväxt globalt och att detta kommer att bidra till ett rejält börslyft. Större delen av den här uppvärderingen kommer sannolikt att ske redan nu i sommar, och uppgången kommer att ledas av cykliska sektorer. Vi rekommenderar därför investerare att övervikta verkstad, råvaror, cykliska konsumentvaror och byggrelaterad industri. Vi har en neutral syn på finanssektorn och tycker att man ska undervikta i hälsovård, olja/oljeservice, tjänsteföretag, shipping/transport och IT/teleoperatörer.”

[b]Tre köpvärda aktier sommaren 2013[/b]

[b]Kone[/b], en av världens största och branschdrivande hiss- och rulltrappsleverantörer är exempel på en köpvärd aktie i detta scenario. Den senaste tiden har företaget gynnats av stigande bostadsinvesteringar i Kina. Kone har en stark historik av att leverera tillväxt i försäljning och vinst, samtidigt är utsikterna för fortsatt stark utveckling framöver goda.

[b]Haldex[/b] är exempel på en annan köpvärd aktie. Bolaget är en underleverantör till den tunga fordonsindustrin och har genomfört ett effektiviseringsarbete de senaste åren. En god resultatmässig hävstång i verksamheten gör att det är upplagt för en kraftig resultatförbättring när konjunkturen förbättras och försäljningsvolymerna ökar. Vi förväntar oss att den underliggande vinsttillväxten ska öka för varje kvartal som återstår under året, vilket bäddar för en uppvärdering av aktien.

[b]Semcon[/b], ett teknikkonsultföretag, är också en aktie som vi tror på framöver. En låg värdering i kombination med förbättrade utsikter för verksamheten talar för att den stigande trenden sedan i höstas för aktien ska hålla i sig.

Läs även:

[u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/bofa_hm_en_bra_aktie_att_koepa/168]BofA: H&M en bra aktie att köpa[/url][/u]

[u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/credit_suisse_tror_paa_electroluxaktien/167]Credit Suisse tror på Electrolux-aktien[/url][/u]

Haldex AB

Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Fokuseringen ligger på produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper.