Tre bra aktier att investera i för 2014

SEB-banken rekommenderar tre bra aktier att investera i för år 2014, närmare bestämt industrikoncernen Atlas Copco, bilserviceföretaget Mekonomen och konglomeratet Maersk.

SEB-bankens analytiker anser att aktier har en attraktiv relativvärdering, i kombination med en minskad oro över eurokrisen, signaler om att konjunkturen har bottnat och en stimulerande penningpolitik i både USA och Europa så betyder det enligt banken att de långsiktiga utsikterna för aktiemarknaden är fortsatt gynnsamma. Självklart finns det risker, men banken anser att det finns anledning för placerare att se på framtiden med optimism.

Banken har valt ut tre aktier som är bra att investera i för år 2014.

Atlas Copco

Banken skriver att industrikoncernen Atlas Copco B med en kursuppgång på knappt 4 procent sedan årsskiftet har utvecklats sämre än aktiemarknaden i stort i år. Förklaringen är att en svag industrikonjunktur, främst inom gruvrelaterad verksamhet, har lett till en medioker finansiell utveckling för bolaget under 2013. Men nu minskar volymen tidigare lagda order som kunderna drar tillbaka, efterfrågan på gruvutrustning stabiliseras, eftermarknadsaffären växer svagt och prisbilden är stabil. Atlas Copco B handlas till p/e 13,8 räknat på prognosen för 2014. SEB anser att det är omotiverat att ett bolag med så goda utsikter för tillväxt och värdeskapande som Atlas Copco värderas lägre än Stockholmsbörsen som handlas till ett genomsnittligt p/e-tal på 15,3.

Mekonomen

Om Mekonomen skriver SEB “Efter att ha backat med över 10 procent på knappt två månader tycks Mekonomen nu vara redo att lägga in en högre växel för att kunna ta revansch. 2013 har varit något av ett konsolideringsår för bolaget, som fokuserat på att optimera butiksstrukturen och omstrukturera den förlusttyngda danska verksamheten. När detta är genomfört räknar SEB med att tillväxten i vinst per aktie accelererar till 14 procent 2014 och 16 procent 2015. Mycket talar också för att bolaget är redo att göra nya förvärv vilka i så fall också kommer att addera värde.”

Maersk

SEB avslutar med det danska konglomeratet Maersk – som har en verksamhet som spänner över allt från containerfrakt till oljeutvinning, oljeservice, övrig rederiverksamhet, detaljhandel och övrig industri. Företaget presenterade en bättre rapport för årets tredje kvartal än väntat. Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 miljarder danska kronor, vilket översteg förväntningarna om 6,1 miljarder kronor. Trots en tuff marknad för containertrafik har Maersk lyckats sänka kostnaderna och bättre kunnat utnyttja skalfördelarna av att vara marknadsledande. Detta borde också bidra till att förbättra lönsamheten under nästa år.

Läs även: Warren Buffetts tio favoritaktier