Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S
Rugvænget 5
6823 Ansager, Danmark

Hemsida:

dancann.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dancann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

Teckningsperiod:

25 oktober 2022 - 10 november 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

28,5 MDKK

Teckningskurs:

6 DKK per unit / 0,60 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,1 MDKK pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. 1 aktie ger 1 uniträtt. 6 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit bestående av 10 aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Obs, 25 oktober - 10 november 2022 är en ungefärlig tidsperiod, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Emissionen är säkerställd till 21,9 MDKK i en kombination av teckningsåtaganden och garantier.

En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie under maj 2023 till ett pris som motsvarar 70% av det volymviktade priset innan teckningsperioden, dock lägst 1,20 DKK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss