Teckna inte Nobina inför börsnoteringen

Bussoperatören Nobina bjuder ut både nya och gamla aktier inför sin börsnotering. Dagens Industri tycker upplägget är girigt och råder investerare att avstå.

Nobina är Nordens största operatör avseende kollektivtrafik med buss, och i Sverige har företaget även en expressbuss-verksamhet under namnet Swebus. Efter några hårda år gör Nobina nu en nyemission och noterar sig på Stockholmsbörsen den 18 juni. Teckningstiden pågår till och med den 16 juni och består av en nyemission på 850 Mkr samt försäljning av befintliga aktier till ett värde av 1600 Mkr. Hur ska då en investerare agera?

Dagens Industri – Teckna inte

Dagens Industris analytiker Ulf Petersson avråder investerare från att teckna aktier i Nobinas erbjudande. Artikeln inleds med “Varenda krona och ytterligare 36 Mkr går till att rekordbelöna ledningen, betala rådgivare och återbetala de gamla ägarnas obligationslån med premie.”.

Petersson har ingen direkt invändning mot att företagsledningar i riskkapitalbolagsägda företag blir rikligt belönade när företagen säljs eller börsnoteras. Men det sätt som det görs på i förhållande till investerarna som nu bjuds in får honom att rekommendera att man avstår från att teckna.

“Det mest rakryggade hade varit om Nobinas ägare hade sett till att själva betala företagsledningen för välförrättat värv före noteringen. Det rekordstora belöningsupplägget tillsammans med att ägarna tar ut extraränta genom att förtidsinlösa obligationslånen med 4 procents premie gör att noteringen av Nobina tillhör de mer misskötta i floden av nya bolag till börsen.”

Börsveckan – Teckna inte

Börsveckan rekommenderar att investerare inte tecknar sig. Tidningen anser att skuldsättningen är hög, konkurrensen hård och att ledningen cashar in rejält i samband med noteringen. Börsveckan ser ingen anledning till att man ska skynda sig att teckna.

Läs även: Teckna aktier i Nilörngruppen inför noteringen

Nobina AB

Nobina är Nordens största operatör avseende kollektivtrafik med buss. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden.