Teckna eller avstå Ahlsell inför börsnoteringen?

Den 28 oktober noteras Ahlsell på börsen och inför detta bjuder ägarna ut aktier. Hur ska då en investerare göra? Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Den 28 oktober 2016 noteras aktierna på Stockholmsbörsen och fram t o m den 26 oktober erbjuder ägarna ut befintliga aktier till institutioner och allmänhet, till ett pris som fastställs i intervallet 45-58 kr. På sidan 31 i prospektet beskrivs hur man tecknar sig. Hur ska då en investerare göra? Nedan sammanställer vi vad analytikerna säger.

Uppdatering: Prisintervallet har snävats av till 46-50 kr.

Innan vi kommer till vad analytikerna ger för rekommendationer så sammanställer vi även en del av kritiken som riktats mot erbjudandet.

  1. Väldigt många banker håller i försäljningen av aktier. Man skulle kunna tycka att fler banker är bättre än färre. Tidigare noteringar har dock visat att när det blir för många aktörer så känner ingen aktör något ansvar för att helheten blir bra, fokus blir i stället att få ut så mycket pengar som möjligt för egen del.
  2. Prisspannet i erbjudandet är enormt. Den översta gränsen är 29 % högre än den lägsta gränsen.
  3. Ett aktie- och optionsprogram på upp till 800 Mkr till ledande befattningshavare smögs in i prospektet. Irritationen bland investerare ska vara stor enligt DIs källor. Tre dagar innan prospektet skulle publiceras ska ägarna ha klubbat igenom incitamentsprogrammen, något som bankerna inte ska ha varit förvarnade om. Nordea verkar tycka att det hela är enormt pinsamt, och återkom helt enkelt inte till personer som ställt frågor på investerarlunch i onsdags. Ahlsell presenterade detaljer om incitamentsprogrammet i ett pressmeddelande som de publicerade klockan 21:58 på fredagskvällen.

Privata Affärer – Teckna

Privata Affärer rekommenderar investerare att teckna sig för aktier. Man lyfter fram att Ahlsell växer både organiskt och genom förvärv, och att prislappen är bra. Man påpekar att dagens höga p/e-tal är irrelevant då företaget den 27 oktober genomför riktade emissioner där aktieägarlån och preferensaktier byts mot stamaktier.

“Räknar vi med en nettovinst under det kommande året på uppåt 3 kr per aktie och en teckningskurs i mitten av intervallet är vinstmultipeln istället knappt 18. Det känns klart mer överkomligt och inte speciellt dyrt jämfört med andra framgångsrika teknikgrossister på börsen.”

Börsveckan – Teckna

Börsveckan kommer fram till en rekommendation att teckna. Man är inte helt förtjust i balansräkningen, men gillar båda företagets verksamhet och branschen i stort.

”Sammantaget är Ahlsell intressant som investering med en stark verksamhet i en intressant bransch. Balansräkningen är lite ansträngd med skuldsättningen ochh själva noteringen lämnar en del att önska. Men det har likväl goda utsikter att bli en populär introduktion så rådet blir att teckna, om än att kurspotentialen i den högre delen av intervallet blir begränsad.”

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri rekommenderar att investerare tecknar sig och avslutar analysen med

”Lägger man till nästa års beräknade räntekostnader på cirka 200 Mkr och 400 Mkr i skatt blir nettovinsten i dag 1 450 Mkr. Nästa år bör motsvarande vinst kunna landa på 1 600 Mkr. Det ger ett p/e-tal på 16 på årets vinst och 15 på nästa års vinst. Det är tillräckligt lågt för att man ska teckna Ahlsell. Om kritiken leder till att aktien noteras i lägre delen av intervallet kan aktien till och med betraktas som ett fynd.”

Stockpicker – Teckna inte

Stockpicker konstaterar att intresset för aktien sannolikt kommer att vara stort. Om priset hamnar nära toppen av intervallet så är aktien inte intressant att teckna, och eftersom man inte vet vad priset kommer att bli på förhand så passar Stockpicker. Att man sannolikt bara kommer att få en minmal tilldelning gör inte saken bättre anser Stockpicker. Att risken på nedsidan är låg kompenserar inte för ovanstående.

”Hur skall man då agera? Skulle introduktionen hamna på nivåer 45-50 kr framstår aktien definitivt som värd att teckna. Blir priset 56-58 kr känns det inte lika angeläget. Vi har nämligen svårt att motivera värden överstigande 60 kr. Och eftersom man inte vet vad priset blir får man utgå ifrån den högsta nivån i intervallet (58 kr). Uppsidan därifrån är i våra ögon inte stor nog för att motivera teckning.”

Affärsvärlden – Teckna inte

Affärsvärlden rekommenderar att man inte tecknar sig för Ahlsell.

”Efter att ha bollats mellan riskkapitalister i 17 år sätts Ahlsell på börsen. Prislappen får oss att avstå.”

”Trots den långa historiken är det egentligen bara den svenska verksamheten som är en succé. I Norge och Finland är marginalerna väsentligt lägre. Kanske är modellen ingen enkel exportsuccé. Vi avstår.”

SvD Börsplus – Neutral

SvD Börsplus går igenom ollika scenarion med Ahlsell, med både möjligheter och risker. Det stora prisspannet gör att det hela landar i en neutral rekommendation.

”Om man ska teckna aktien i börsnoteringen är hopplöst att säga. Om säljarna är generösa och säljer ett litet antal aktier på 45 kronor så finns det nog en snabb vinst att hämta hem. Men det kan lika gärna bli så att säljarna vill maximera för egen del och då kommer mottagandet bli svalare. Ahlsell blir ett intressant bolag att följa men vi kommer åtminstone inte teckna aktier till Börsplus portfölj.”

Johan Thorén på Strand Kapitalförvaltning – Avstår

Joahn Thorén på Strand Kapitalförvaltning säger i EFN Börslunch att han avstår från Ahlsell. Han lyfter fram att prisspannet är väldigt stort. Han stör sig även på att ägarna sugit ut kapitalet och lämnat bolaget med en svag balansräkning. Han går visserligen med på att det är ett fint bolag, men känner inte att priset i relation till potentialen lockar.

 

Läs även:

Det uppmärksammade spelföretaget gör en nyemission, notering nästa år

Intervju med Intervacc som planerar för en notering

Ahlsell AB

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El och Verktyg & Maskiner.