Tamturbo leder teknikskiftet med hållbara, oljefria industrikompressorer

5 % av världens elförbrukning används för att producera industriell tryckluft. Tamturbo leder teknikskiftet mot att göra detta till en lägre kostnad och miljövänligt. Tamturbo gör nu en IPO på First North Helsingfors och vi har därför ställt några frågor till vd Timo Pulkki.

Vad är Tamturbos erbjudande till marknaden?

Tamturbo har utvecklat en familj av kompressorprodukter som överträffar traditionell teknologi samt innehar betydligt lägre livscykelkostnader. Bättre prestanda innebär energibesparingar i tryckluftsproduktion vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden. Både samhället och naturen kommer också att dra nytta av minskningen i energiförbrukningen. Tamturbos Touch-Free-teknologi är i princip slitagefri så ingen traditionell eftermarknad eller underhåll krävs. Därigenom sparar kunden onödig tid och pengar, samt förlänger enhetens tekniska livslängd vilket i sin tur minskar miljöbördan.

Tamturbo upplevde en stark försäljningstillväxt under 2019. Bolagets första kompressorer såldes 2017 och i slutet av 2019 hade bolaget sålt 18 enheter till 11 olika kunder globalt. Bolaget uppskattar att dess nuvarande kunder har mer än 1 500 kompressorer totalt från olika tillverkare som används i hundratals olika fabriker. Bolaget har pågående förhandlingar med tiotals potentiella och liknande kunder. År 2019 var bolagets nettoomsättning cirka 2,1 miljoner euro, en ökning med cirka 285 procent jämfört med 2018. Bolaget är väl positionerat och behöver ytterligare kapital tack vare av nya order och en generellt växande global efterfrågan. Av den anledningen genomför vi nu erbjudandet och avser att ansöka om handel på First North.

Vilka är fördelarna med Tamturbos kompressorer?

Bevisade kundfördelar med Tamturbos kompressorer som har Touch Free-teknologi:

  • Den lägsta livscykelkostnaden, 20-30 %, eller cirka 600 000 -800 000 euro, lägre än ”oljefria” skruvkompressorer.

  • Bättre kvalitet på kundproduktionen och slutprodukten.

  • Inga underhållsstopp, vilket förbättrar kundens produktivitet.

  • Air-as-a-Service-modell där kunden endast betalar för den producerade tryckluften.

Vilka är kunderna?

Globala tillverkningsbolag inom de flesta branscher – industri, livsmedel, hälsovård, skog etc.

Hur ser affärsmodellen ut?

Försäljning av kompressorer sker direkt, alternativt via distributörer, till kunder globalt. Över tid utvecklar Tamturbo även en Air-as-a-Service-modell, där kunden endast betalar för den producerade tryckluften.

Hur ser marknaden ut?

Tryckluft är en viktig del av industriella tillverkningsprocesser och används i stor utsträckning. Exempelvis används tryckluft för att driva maskiner, utrustning, automatisering, samt för att överföra material relaterade till produktionsprocesser på olika sätt. 5 % av världens elförbrukning används för att producera industriell tryckluft. Siffran för industriell elförbrukning i EU är 10 %. Industriell tillväxt och en kraftig ökning av automatiseringen ökar användningen av tryckluft med cirka 5,5 % per år, vilket också ökar elförbrukningen.

Ökad miljömedvetenhet kommer att öka användningen av energieffektiv och mindre miljöskadlig utrustning och ren teknik. Den ständiga stigningen i energipriserna ökar i sin tur behovet av industrin att leta efter mer energieffektiva lösningar. Nuvarande teknik är föråldrad och ny teknik utmanar föroreningen av den producerade tryckluften, energiineffektiviteten och det stora behovet av service och underhåll på grund av snabbt slitage av komplex utrustning och komponenter.

Marknaden är uppdelad i oljefria och oljesmörjda kompressorer. Tamturbos konkurrenter är Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc, Hitachi Ltd, Kobe Steel Ltd och ELGi Equipments Ltd, där de flesta endast erbjuder oljesmörjda kompressorer.

Industriella oljefria kompressorer stod för cirka 20 procent av marknadsvärdet 2018, eller 2,8 miljarder dollar. Baserat på bolagets uppskattningar och källdata som finns tillgängliga kommer behovet av oljefri tryckluft att öka till 50 % de kommande 5-10 åren.

Ni gör en nyemission, vad ska de pengarna användas till?

  • Öka försäljningen, marknadsföringen och kundsupport för att förbättra den globala ”go-to-market”-strategin (cirka EUR 3,2 miljoner).

  • Stärka rörelsekapital för att grundlägga ökad tillväxt (cirka EUR 1,4 miljoner).

  • Utvidga organisationen för att uppnå tillväxtmål (cirka EUR 0,3 miljoner).

  • Göra nödvändiga investeringar som behövs när försäljningsvolymen ökar, varav den viktigaste är en planerad utvidgning av testlaboratoriet (cirka EUR 0,3 miljoner).

Avslutningsvis, vad vill du säga till investerare som är intresserade av Tamturbo?

Tamturbo är ett industriellt tillväxtföretag inom cleantech som erbjuder en ekologisk och hållbar lösning för tryckluftsproduktion som avsevärt kan minska miljöpåverkan av industriell tryckluftsproduktion.

Som ett finskt cleantechföretag som tillverkar industrikompressorer känner vi vårt ansvar och behovet av konkreta miljöåtgärder. Genom att investera i Tamturbo kan du göra en påtaglig inverkan på vilken typ av framtid vi lämnar till våra kommande generationer.

Kom med och var en del i att bygga en finsk industriell tillväxthistoria och gör en investering som har en verklig miljöpåverkan!