Stort intresse för fintechbolagets emission inför notering – Närliggande lansering på den indiska miljardmarknaden

[Sponsrad artikel] Eddbee skapar plattformar inom skill gaming med sikte på de globala marknaderna inom fantasy sports och social trading. Intresset från befintliga aktieägare och tidiga intressenter har gjort att huvuddelen av nuvarande emission redan är förtecknad till cirka 75 procent.

“Vid teckning av C-aktier är ambitionen att man som aktieägare kommer att erhålla dubbla utdelningar av teckningskursen, alltså dubbelt tillbaka på sin insats – vilket har skapat stort intresse i denna emission där redan 75 procent har tecknats av befintliga aktieägare och intressenter,” säger Sven-Olof Nilsson, VD för eddbee.

Det ligger i bolagets övergripande försäljnings- och noteringsstrategi att säkerställa en bred aktieägarbas och man bjuder nu in allmänheten till teckning i emissionen.

Man förbereder nu sin planerade lansering av en ny spelplattform inom skill games med riktiga pengar i Indien – en gigantisk marknad med populära nationalsporter som cricket och fotboll som kommer inkluderas ihop med en unik aktieplattform. Parallellt arbetar man med en större marknadsförings- och försäljningskampanj samt kommande noteringsprocess.

Läs mer om eddbee och teckna

Närliggande lansering på den gigantiska indiska marknaden – USA näst på tur


Eddbee förbereder sig nu för sin plattformslansering i Indien, via sitt helägda indiska dotterbolag. Man har strategiskt valt den indiska marknaden med en befolkning på över 1,3 miljarder människor, ett stort nationellt intresse för fantasy sports och skill gaming samt ett tydligt regulatoriskt regelverk.

Enligt en studie nyligen genomförd av FIFS (Federation of Indian Fantasy Sports) i samarbete med KPMG finns det cirka 100 miljoner fantasy sports-användare i Indien idag. Under de senaste året har man också kunnat läsa om flera fantasyspelplattformar som lockat stora investerare som Sequoia India, Tencent, Steadview Capital och Go-Ventures. Ett närliggande exempel är den indiska fantasisportsappen Dream11 som under våren reste 400 MUSD i en ny finansieringsrunda.

“Indien har varit ett naturligt val för oss och vi har under flera års tid byggt vår plattform tillsammans med ett lokalt utvecklingsteam som också bistår med kostnadseffektiv lokal marknadskännedom och “boots on the ground” för en lyckad indisk lansering,” säger Sven-Olof Nilsson, VD för eddbee.

Näst på tur siktar bolaget in sig på den amerikanska marknaden, som regulatoriskt har stora likheter med den indiska.

Eddbee cricket

Unik modell för stora mål


Istället för att förlita sig på betydande riskkapital har eddbee valt en annan annan väg som mer kan liknas vid en form av crowdfunding. Den unika marknadsförings- och försäljningsmodllen kallar man för
“guldmedlemskapet” och syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt knyta till sig användare till plattformarna, vilka i sin tur genererar värde för aktieägarna. Detta sker genom försäljning av paket som innehåller olika delar av de plattformar och tjänster som eddbee skapar, såväl som aktier i bolaget.

Man har sett ett stort intresse under den initiala lanseringen av guldmedlemskapet;

“Försäljningsstarten av guldmedlemskapet har varit över förväntan och erbjudandet kommer stegvis att rullas ut på olika marknader och mot olika målgrupper. Vid full teckning kommer erbjudandet att inbringa en intäkt om totalt 450 MSEK till eddbee-koncernen, vilket ska räcka en lång väg mot att uppfylla vår mål ,” berättar Sven-Olof.

Framtida ambition mot neobanking


Bolagets långsiktiga målsättning är att bygga upp en betydande kundbas, väva ihop de olika plattformarna inom skill gaming, social trading etc till ett större ekosystem som utgör en grund för att senare expandera mot tjänster inom digital banking, så kallad neobanking. 

“Digitala banktjänster, så kallad neobanking, kommer att falla sig som ett väldigt naturlig steg i takt med att vårt totala tjänsteerbjudande växer och vävs samman”, avslutar Sven-Olof.

Erbjudandet in sammandrag

Teckningskurs: 0,62 SEK per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om 0,005 SEK

Minska teckning: 10 000 aktier, motsvarande 6 200 SEK

Emissionsbelopp: ca 20 MSEK

Pre-money värdering: ca 79 MSEK

Teckningsperiod: 27 aug – 15 nov 2021 med löpande tilldelning

Notering: Bolaget har ambitionen att i samband med eller efter nuvarande nyemission påbörja arbetet med en ansökan om notering av bolagets aktier på en lämplig marknadsplats.


Läs mer om eddbee och teckna

Teckna direkt online

Memorandum

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Eddbee Group AB

Eddbee Group erbjuder interaktiva plattformar inom olika former av spel, så kallade skill games, för aktie- och sportintresserade världen över.