Starka noteringssiffror i Sverige för 2021

Antalet börsnoteringar i Sverige under 2021 sett i relation till Europa blev starkt. Inkluderas MTF-marknaden så blev det ett ännu starkare noteringsår i Sverige.

Enligt WSJ noterades det 418 bolag på börser i EU och UK under 2021. I Sverige hade vi 37 börsnoteringar under 2021. 37 av 418 är en stark relation. Men med tanke på den stora MTF-marknaden i Sverige så hade relationen blivit ännu starkare om alla noteringar räknats.

Under 2021 hade vi 212 svenska noteringar, den siffran inkluderar listbyten, så för att komma fram till nynoteringar så får man dra bort cirka 50. Det starka noteringsåret har även gjort att vi nu har fler än 1000 noterade företag i Sverige.


Läs även: Två lustfyllda noteringar under 2022