SpectraCures vd: ”Laserdoseringen lika viktig som läkemedlet”

Sedan tidigare har SpectraCure kommenterat de goda resultaten från UCL Hospital, där 400 patienter med prostatacancer behandlats med samma teknik som bolaget utgår från. Nu utvecklar vd:n och tekniske chefen Johannes Swartling fördelarna med bolagets doseringssystem.

Lundabaserade SpectraCure utgår från PDT-behandling vid sin indikation återfall av prostatacancer. PDT, en behandling som kombinerar laserljuskällor med fotoreaktiva läkemedel, är vanlig vid externa tumörer, såsom vid hudcancer, men desto ovanligare vid invärtestumörer. Laserljuset aktiverar läkemedlet i kroppen och dödar den specifika tumörvävnad som är skadlig för patienten. 

PDT användes även vid den nyligen rapporterade studien hos UCL Hospital, där läkarna kallade resultatet för ”omvälvande”. I 49 procent av fallen försvann cancern helt hos patienterna och inga eller få biverkningar registrerades. Dagens vanliga metoder, strålning och kirurgi, innebär en hög grad av biverkningar. 

”Dagens metoder är liksom vår effektiva när det kommer till resultat, men där vi skiljer oss åt är biverkningsprofilen. Det är som natt och dag.” , säger SpectraCures tekniske chef, Johannes Swartling.

Studien vid UCL Hospital använde sig inte av ett avancerat doceringssystem såsom IDOSE, SpectraCures patenterade verktyg vid PDT-behandling. Vd Masoud Khayyami drar därför slutsatsen att resultatet vid UCL Hospital kunde blivit ännu bättre. 

”Våra konkurrenter utgår främst ifrån att doseringen av läkemedlet är det viktiga, vi menar att det är lika viktigt att laserdosen styrs lika noggrant.”, säger vd:n. 

IDOSE utreds för fler behandlingsmetoder 

En parallell behandlingsmetod där IDOSE kan komma till användning är laserhypertermi (laserablation). Vid denna metod används lasern för att bränna tumören under hög värme, tillskillnad från PDT som inte innebär någon uppvärmning alls. 

Men det är svårt att överblicka exakt vilket område och under vilka temperaturer som uppvärmningen pågår. I dag använder sig läkarna ibland av magnetkameror för att övervaka uppvärmningen och behandlingsområdet. Det är ett mycket dyrt verktyg att använda under pågående behandling. 

”Det  finns en möjlighet att IDOSE kommer ersätta magnetkamerans funktion i uppvärmningsbevakningen, vilket hade sparat både tid och pengar för behandlingen. Inom PDT vet vi redan att IDOSE har effekt och utredningen av IDOSE användningspotential även inom laserhypertermi (laserablation) pågår enligt plan vilket offentliggjordes den 17 maj 2016.”, berättar Masoud Khayyami. 

Vd:n och tekniske chefen berättar att bolagets samarbetsklinik i Toronto genomför forskning på cancerbehandling genom laserhypertermi (laserablation), där just magnetkamera används för att övervaka värmeutvecklingen.

Med hjälp av SpectraCures teknik, baserad på optiska fibrer, finns det möjlighet att övervaka temperaturen direkt vid behandlingen med samma utrustning som utför laserbehandlingen.

”Våra patent skyddar vår dosstyrningsteknik vid hypertermibehandling i precis samma utsträckning som vid PDT.”, säger Masoud Khayyami.

Återfallsgruppen annars utan alternativ 

Trots den markant förbättrade biverkningsprofilen genom PDT-behandling av prostatacancer är huvudfokus inom branschen i dag att förbättra de vanliga metoderna, strålning och kirurgi. Därför fokuserar SpectraCure på patienter med återfall av prostatacancer. Vid återfall sätts inte strålning in som behandlingsmetod igen, då alternativet anses förbrukad om det inte gav resultat vid ett första försök. 

”Att utveckla PDT:n innebär att kunna erbjuda behandling för den grupp som annars står utan.” , förklarar Johannes Swartling.”Visionen är att vår mindre skadliga metod ska kunna ersätta dagens, men som ett första steg är det återfallsgruppen som behöver ett behandlingsalternativ.” 

”Ungefär 25 procent, en ganska stor grupp, brukar drabbas av återfall.” , berättar Masoud Khayyami. ”I Europa och USA drabbas årligen 600 000 patienter av prostatacancer varav cirka en tredjedel går till strålning. Så av 180 000-200 000 patienter återfaller närmare 50 000. Det är dessa vi kan fånga upp och förbättra livet för.” 

SpectraCure befinner sig för närvarande i klinisk fas I som har startats upp i Toronto. När som helst förväntas den första patienten att rekryteras till studien och bolaget beräknar kunna rapportera resultat från studien löpande. Den företrädesemission som avslutades 19 december, dagen innan uppgifterna om de goda resultaten från UCL Hospital-studien, blev tecknad till 80 procent och tillför bolaget det kapital som krävs för den kliniska studien. 

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.