Skördetid för Ericsson

Nu kommer en trevlig period för Ericsson där bolaget kan skörda vinster från sina gjorda investeringar. Analytikerna har länge varit skeptiska till Ericssons strategi att etablera en stark positioner hos kunderna på bekostnad av vinster. SEB anser dock att det finns bra skäl att tro på vad bolagets ledning säger och att de gjorda investeringarna nu kommer att leda till att bolaget kan skörda vinster.

”Vi menar att det nu finns goda skäl att tro på ledningens utfästelser och att Ericsson nu står inför en skördeperiod. Ökad försäljning av kapacitet betyder visserligen ännu sämre visibilitet än vanligt då ledtiderna är kortare, men lönsamheten är väsentligt bättre. Vi räknar med att vinsten per aktie ökar 16 procent 2015 och 15 procent 2016” skriver SEB.

”Ericsson har en mycket stark balansräkning med en nettokassa motsvarande 15 procent av börsvärdet. De kan därmed betala generösa utdelningar och direktavkastningen uppgår till nära 4 procent”

Operatörerna står inför kapacitetshöjande investeringar för att klara den ökande användningen av data i mobilnäten. Något som Ericsson nu är i en bra position att få nytta av. En bonus på toppen är dessutom en starkare dollar.

Läs fler aktieanalyser