Shortcut Media växer både organiskt och via förvärv

Vi har ställt tre frågor till Anders Brinck, vd för Spotlight-noterade Shortcut Media.

Vad gör Shortcut Media?

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Vi är alltså en marknadsledare inriktad på den snabbväxande marknaden för rörlig bild inom digitala och sociala medier. SMG består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio och sysselsätter runt 65 personer i Stockholm och Göteborg. SMG:s ambition är att uppvisa tvåsiffriga procentuella tillväxttal med god lönsamhet och vi växer genom en kombination av organisk tillväxt samt förvärv.

Hur såg utvecklingen för försäljning och resultat ut under första halvåret?

Första halvåret 2019 har varit det starkaste hittills för SMG. Verksamheten visar både på god tillväxt och lönsamhet. Under perioden nåddes en organisk tillväxt om 24% och en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA) om 8%. Bägge är tal som ligger i linje med eller över de mål vi satt upp. Vi genomförde många effektiviseringar och en konsolidering av verksamheten under 2018, efter att ha haft en hög förvärvstakt 2016-17. Siffrorna för 2019 så långt visar att det arbetet gett goda resultat.

Vad är planerna framåt?

Vår ambition är att fortsätta växa i högt tempo och med god lönsamhet, drivet av både organisk tillväxt och förvärv eller andra strukturaffärer. De positiva resultat och kassaflöden som SMG genererat de senaste kvartalen skapar utrymme för strategiska investeringar och strukturaffärer för koncernen det kommande året, både i befintliga och nya verksamheter. Vi utvärderar fokusområden för sådana investeringar och kommer att uppdatera kring hur arbetet fortskrider löpande.

Shortcut Media AB

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en produktionsgrupp som bl. a. gör trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och grafik.