Sex kommande börsnoteringar

Moretime Financial Services, Tobii, Nordic Cinema Group, Collector, Slitevind och Oncology Venture planerar alla att notera sina aktier.

Moretime Financial Services – Det noterade företaget Moretime planerar att ge ut preferensaktier i sitt dotterbolag som hjälper små och medelstora företag att få finansiering. Preferensaktierna kommer att noteras på Aktietorget.

Tobii Technology – Nu är det äntligen dags för det heta svenska företaget aktivt inom ögonstyrning av datorer att notera sig på Stockholmsbörsen den 24 april. Bland ägarna finns Intel, Investor, Northzone, Amadeus och Sjätte AP-fonden. Läs vad analytikerna rekommenderar.

Nordic Cinema Group – Nu har Ratos och Bonnier enligt DI bestämt sig för att det blir en börsnotering av det nordiska biografföretaget, där bland annat SF Bio ingår.

Collector – Det drar ut på tiden för Collector att få sitt banktillstånd, men så fort det är på plats blir det en börsnotering.

Slitevind – Vindkraftsbolaget verkar inte ha haft någon enkel resa bakom sig. Men under juni ska bolaget hurs om helst lista sig på Alternativa.

Oncology Venture – Driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Det mesta tyder på att bolaget ska lista sig på Aktietorget eller First North under våren.

Läs om fler börsnoteringar

Moretime Financial Services AB

Moretime Financial Services löser de små och medelstora företagens finansieringsbehov genom att erbjuda förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet.