Scandinavian Enviro Systems har erhållit ersättning på 53 Mkr för upparbetade kostnader

Maskin från Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems har erhållit en första ersättning på 53 miljoner kronor för upparbetade kostnader. Storskalig återvinning av däck, som efter Uddevalla-anläggningen ska etableras över hela Europa.

Scandinavian Enviro Systems har idag erhållit en första ersättning för upparbetade kostnader kopplade till anläggningen i Uddevalla. Ersättningen har betalats ut av det joint venture-bolag som Enviro bildat ihop med Antin Infrastructure Partners. I denna första omgång ersätts Enviro med totalt 53 miljoner kronor varav 26,5 miljoner kronor i form av kontanter och 26,5 miljoner kronor i form av aktier i joint venture-bolaget. Enviro har rätt att över tid köpa in sig i joint venture-bolaget till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent. Enviro avser uttnyttja denna rätt fullt ut.

Ersättningen omfattar en del av de kostnader som Enviro haft för att etablera den fullskaliga återvinningsanläggningen för uttjänta däck i Uddevalla och Enviro kommer att erhålla ytterligare ersättningar för dessa kostnader. Byggnationen av anläggningen i Uddevalla inleddes förra veckan.

Joint venture-bolaget blir ett storskaligt däckåtervinningsbolag och kombinerar Enviros patenterade teknologi för att utvinna kimrök och pyrolysolja från uttjänta däck med Antins expertis inom utveckling och uppskalning av framtida infrastrukturplattformar. Fram till år 2030 planerar joint venture-bolaget att uppföra anläggningar över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck. Enviro och Antin Infrastructure NextGen fund har sedan tidigare kommit överens om en plan för att finansiera uppförandet av anläggningarna.

Enviro kommer att erhålla intäkter genom såväl serviceavgifter som resultatbaserad ersättning baserad på respektive anläggnings lönsamhet samtidigt som bolaget får möjlighet att bygga upp långsiktiga värden genom delägande i joint venture-bolaget.

Scandinavian Enviro Systems AB

Scandinavian Enviro Systems utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Företaget har utvecklat en patenterad pyrolysteknik – Carbonize by Forced Convection (CFC) – för återvinning av organiskt material. CFC-tekniken gör det möjligt att återvinna alla ämnen i ett fordonsdäck; kol i form av kimrök, olja, gas och stål.