Så ska du göra med de nynoterade aktierna

Tidningen Börsveckan har analyserat tre av de nynoterade företagen och aktierna får nya rekommendationer efter kursuppgång och bra rapport. Så ska du göra med Lifco, Hoist och Troax.

Lifco – Trygg men fullvärderad

Carl Bennets konglomerat Lifco noterades på börsen i november och aktien har haft en väldigt bra utveckling. Börsveckan anser att aktien är tryck men att aktien har gått upp så mycket att det inte finns någon större potential kvar. Det leder fram till att Börsveckan tar bort sin tidigare köprekommendation.

Hoist – Avvakta

Inkassobolaget Hoist noterades på börsen för mindre än två månader sedan. Börsveckan anser att det går att ana potentialen, till skillnad från konkurrenten Intrum Justitia. Men Börsveckans analytiker ställer sig frågan om tillväxtmodellen är hållbar på sikt och tycker därför att man ska avvakta med aktien.

Troax – Höjer till köp på kanonrapport

Troax noterades på börsen i slutet av mars och har efter det kommit med en kanonrapport för årets första kvartal. Börsveckan anser att värdering är tilltalande då bolaget har konkurrensfördelar i sin nisch. Tidningen analytiker höjer rekommendationen till köp.

Läs även: Revolutionerande teknik mot notering

Hoist Finance AB

Hoist köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem.