Renewable Ventures direktnoteras på Spotlight

Imorgon måndag direktnoteras Renewable Ventures på Spotlight. Ska vara ett verktyg för noteringar.

Imorgon måndag direktnoteras Renewable Ventures på Spotlight. Det är ett bolag som kommer att yngla av sig, då bolaget förutom att erbjuda finansiering till bolag även ska hjälpa bolag att notera sig, där man redan från start uttryckligen säger att det kan ske genom att ett annat bolag övertar Renewable Ventures plats på Spotlight. Renewable Ventures har även redan ett dotterbolag som de kan knoppa av för att åternotera sin verksamhet. Modellen känns igen från Effnet/Effnetplattformen som gjort detta under många år.

Läs även:

Bättre att avstå från Katalysen Ventures IPO

Nyligen börsnoterade Momentum Group är för högt värderat

Affärsvärlden avråder från Oneflows IPO

Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.