QuickCool redo för marknadslansering

QuickCool gör just nu en nyemission och vi har därför passat på att ställa några frågor till företagets vd Fredrik Radencrantz. Det visar sig att QuickCool under 2017 har förberett sin marknadslansering som ska ske inom ett fåtal månader.

Vad är Quickcools verksamhet?

Vi är ett Lundabaserat utvecklingsföretag som har utvecklat en metod för kylning av hjärna och kropp genom att ta tillvara på näsans värmeväxlande egenskaper. Genom att kyla ned hjärna och kropp kan skadeverkningar i hjärnan reduceras vid exempelvis hjärtstopp. Vår historia sträcker sig över 30 år tillbaka och vi har mångårig forskning inom området. QuickCool System är vår kommersiellt utvecklade produkt, vilken är avsedd att lanseras tidigt under 2018. Bakom den kommersiella produkten finns en utvecklingsprodukt som har använts utan komplikationer i ett stort antal kliniska studier.

Vad är fördelen med QuickCools erbjudande?

Det finns flera fördelar. Först och främst är vår produkt portabel och kan gå på batteridrift, vilket våra konkurrenters produkter inte kan. Detta innebär exempelvis att QuickCool System kan hängas på sjukhussängen och att kylningen kan pågå även mellan olika sjukhusavdelningar. När en patient kylbehandlas är det viktigt att kylningen sker kontinuerligt och QuickCool System kyler med jämn temperatur i upp till 72 timmar. Viktigt att poängtera är också att annan behandling kan pågå parallellt med vår kylbehandling eftersom vår lösning enbart tar näshålan i anspråk.

Ni börjar närma er en lansering, vilka steg återstår och vad är en ungefärlig tidsplan?

Innan lansering återstår enbart ett fåtal kvalitets- och säkerhetstester, däribland EMC-test, tredje parts tester och granskning av vår tekniska fil. Dessa tredje parts tester kommer att genomföras under vintermånaderna. Vi arbetar för närvarande i ett litet team tillsammans med våra mjukvaruutvecklare för att optimera mjukvaran och testa densamma, vilket känns tryggt. Nyligen hade vi även besök av TÜV Süd, vilka har reviderat vår rätt att CE-märka våra produkter. När vi erhållit det nya certifikatet kan vi CE-märka vår kommersiella produkt så snart som tredje parts testerna och den tekniska filen är godkända, vilket vi beräknar göra i mars 2018. Efter CE-märkningen kommer vi att genomföra en klinisk studie på 20 stycken hjärtstoppspatienter i syfte att validera den kommersiella produkten. Parallellt med studien kommer marknadslansering att ske, införsäljning påbörjas och affärerna bedöms avslutas när resultat från studien har erhållits, vilket beräknas bli under Q2 2018.

Vilka är er största utmaningar det kommande året?

Den största utmaningen är givetvis att nå försäljningsvolym. Jag känner mig emellertid mycket förhoppningsfull. Jag har lång erfarenhet av försäljning av medicintekniska produkter och lösningar som primärt riktar sig mot intensivvårdsavdelningar efter många år på Getinges affärsområde Extended Care och ArjoHuntleigh. Vi har under hela 2017 förberett marknadslanseringen och detta arbete har inneburit täta kontakter med bl.a. potentiella distributörer och partners. Vidare har vi intensifierat vårt arbete med att synas på marknaden genom att aktivt delta på mässor, symposier och medicinska träffar. Vi är således redo för marknadslanseringen och ser mycket fram emot att inleda införsäljningen.

Ni gör nu en nyemission, vad ska ni använda de pengarna till?

Nyemissionen är avsedd att finansiera marknadslanseringen av QuickCool System och den slutliga optimering som kvarstår innan lanseringen. Vidare är emissionslikviden avsedd att finansiera marknadsaktiviteter och uppbyggnad av distributionsnätverk. Vi har som ovan nämnt redan inlett dialoger med potentiella distributörer och lanseringen är bara några månader bort. Målsättningen är att redan under 2017 sälja fem-tio QuickCool System.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Quickcool?

Vi kommer inom några få månader marknadslansera en unik, livräddande metod. Vi har på förhand avtalat om strax över 50 procent av aktuell nyemission genom teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Jag vill därför avslutningsvis önska både befintliga och nya ägare varmt välkomna att teckna aktier i vår nyemission inför lanseringen av QuickCool System.

Quickcool AB

Quickcool utvecklar portabla intranasala tekniker för enkel och säker temperaturhantering. Systemet erbjuder oavbruten kylning av kritiskt sjuka patienter för att förhindra feber.