Qbank – en aktie med potential

Qbank skriver löpande nya avtal med kunder och samarbetspartners för sina molnbaserade tjänster. Aktiespararnas Analysguiden anser att aktien bör ha en värdering som är över 100 % högre.

Qbank noterades på Aktietorget under juni i år, utan att göra någon nyemission i samband med det. Aktiekursen har rört sig ganska kraftigt både upp och ner, och står nu kring 1,75 kr, vilket är kring den lägsta nivån för aktien. Samtidigt har bolagets verksamhet utvecklats väl med både nya kunder och samarbeten.

Qbank erbjuder ett molnbaserat system till företag och myndigheter för Digital Asset Management, närmare bestämt för lagring och hantering av bild- och videomaterial. Allt fler företag har idag stora mänger video och bilder som flera olika delar av organisationen använder. De kan vara allt från ett reklamfilmsföretag till vilket företag som helst som publicerar bilder och video i olika sociala medier. Qbank löser hanteringen på ett effektivt sätt.

Aktiespararnas Analysguiden publicerade i slutet av november en analys av Qbank med ett motiverat bolagsvärde på 103 Mkr och en aktiekurs på 3,80 kr, vilket kan jämföras med 1,75 kr som aktien stängde på i fredags.

Läs Analysguidens analys av Qbank (pdf)

Qbnk Holding AB

Qbank är en aktör inom Digital Asset Management-tjänster. Bolagets kärnprodukt, molntjänsten Qbank, optimerar varumärkens arbetsprocesser kring marknadsföring, publicering, design och grafisk produktion.