Positiva toner från Lundin Petroleum

Ashley Heppenstall, VD för Lundin Petroleum, blir intervjuad på Oil Council World Assembly.

Han berättar varför han anser att riktigt värdeskapande kommer från prospektering. Ashley Heppenstall ger även en snabb översikt över [b]Lundin Petroleum[/b]s tillgångar i Nordsjön i Norge. Som alltid på senare tid så är det positiva toner

[youtube]lmhPvD1YYGo[/youtube]

Orrön Energy AB

Orrön Energy är verksamt inom förnybar energi. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Orrön Energy AB hette tidigare Lundin Petroleum AB.