Pegroco-innehavet CalorMet vände till vinst – långsiktig plan på börsnotering

En stark affärsplan ska göra CalorMet till ett marknadsledande handels- och servicebolag inom industriell värmebehandling. För att nå de riktigt stora kontrakten ska bolaget växa organiskt men framförallt genom uppköp. Strävan för Pegrocos innehav är också att bli börsnoterade inom fem år.

– Det är en ambitiös plan, säger vd:n Göran Magnusson.

Kvittot på att bolaget redan nu har vind i seglet är att bolaget har vänt till stabil verksamhet med ett par år med vinst efter att ha gått med förlust i många år. Det var 2018 som Pegroco kom in som ny ägare. Då hette bolaget Nordic Furnaces och en omstrukturering inleddes av det som skulle bli ett turnaroundbolag. 

– Det var i sista minuten, säger Göran Magnusson.

Bolaget bytte namn, fick en ny vd och ändrade inriktning. Tidigare konstruerade bolaget själv sina ugnar för värmebehandling och bistod med efterföljande service.

Efter att ha sett över de strategiska alternativen togs beslutet att inte längre konstruera ugnarna själva utan att inrikta sig på att sälja dem, förnödenheter, reservdelar och service till kunderna.

– Nu omsätter vi mer med mindre risk, sammanfattar Magnusson.

Hur tacklar ni den vikande konjunkturen?

– Många passar på att uppgradera sina ugnar och att bygga om under tid med låg produktion. Det är svårt och lite ryckigt läge, men vi planerar för samma volym som förra året då vi ökade med 20 procent i omsättning. Det märks att bolagen är mer försiktiga, det tar längre tid innan de beställer. Samtidigt får vi vara med och serva befintliga ugnar och sälja reservdelar. 

Bolaget gynnas också av den fleråriga ESG-trenden. När många kunder fokuserar på att bli mer miljövänliga handlar en del om att få mer energieffektiva ugnar.

– Miljö driver förändring och i och med Ukrainakriget har energikostnadstänket blivit ännu viktigare. Alla maskiner läcker värme, så vi jobbar mycket med energibesparingar. Det är en tydligt ökande marknadsandel i år, att vi gör våra kunder mer energieffektiva. Vi går från att vara reaktiva till att var proaktiva i våra projekt. 

Miljötänket märks tydligt hos vissa leverantörer vars produkter är tydligt mer energieffektiva nu än tidigare. 

– Vi har bland annat en fransk leverantör som vi samarbetar med. Deras maskiner minskar emissioner med ca 90% och energiförbrukningen med ca 40% per kilo producerat gods jämfört traditionella maskiner.

– Men vi är försiktiga med att profilera oss som ett miljöbolag. Vi har en miljöprofil men vill implementera bevisen först.

Med en omvärld i förändring ligger CalorMets arbete med en stark affärsplan rätt i tiden. 

Vad är det viktigaste i framtiden?

– Vi vill komma åt andra marknader och kunna leverera mer inom den tyngre industrin, bland annat stålbolagen. Samtidigt ser vi en potential att konsultdelen kan bli större mot bolag som Volvo och Scania. Det är bra att vi är så breda men vi behöver växa för att behålla och attrahera kompetens. 

Branschen har många äldre ägare vilket framgår i underlaget till affärsplanen. Hur ser du på det?

– Ja, det gör att det nu finns möjlighet att utveckla vår business genom att köpa upp bolag i branschen.

Men för att växa behövs kapital och det är här som Magnusson lyfter fram fördelen med att ha en stark ägare i ryggen, i detta fall Pegroco som majoritetsägare.

– Att ha 90 miljoner i omsättning i år räcker inte. Vi behöver växa. 

Handlar det både om rörelsekapital och investeringskapital?

– Rörelsekapitalet klarar vi själva. När det gäller investeringar ligger det på den nivån att det är inom ramen för Pegrocos kapacitet, som också har stärkt sitt ägande. Det är dyrt att köpa bolag men de stöttar. Det finns en tydlig plan för utveckling av bolaget.

Bolaget vill öka omsättningen från drygt 80 miljoner till 550 miljoner på fyra år (till 2026). 

– I vår bransch finns det väldigt många små bolag, men vi har också fokus på större objekt för att bredda verksamheten.

Ni har som mål att noteras inom fem år, hur ser du på det?

– Fem år är ambitiöst och vi jobbar för att lyckas med det. Mycket handlar om hur Pegroco kommer att se ut om fem år. Har de god tillväxt så är det mer rimligt för oss, annars kan det ta lite längre tid.

Hur ser rekryteringen ut? Den beskrivs som en utmaning i affärsplanen.

– Två delar: Den allmänna situationen för att rekrytera kompetent personal, är tungt, men så ser det ut för hela branschen. Det är en av anledningarna till att växa, för då är det lättare att rekrytera kompetent personal för driften. Nytt ledarskap är av någon anledning lättare att hitta. Det är många som vill visa framfötterna och utvecklas.

Styrelse och ägande beskrivs som en styrka. Styrelsen har en bra spridning och erfarenhet. I styrelsen finns representanter för huvudägaren, VD samt ytterligare kompetens från både industrin och vetenskapen. Pegroco är majoritetsägare och Göran Magnusson äger 28 procent.

Vad är dina egna framtidsplaner?

– Jag är 63, går mot 64, och vill givetvis vara med under den här resan. Men vi har breddat oss och har skapat en kompetent och engagerad ledningsgrupp samt tagit in personer som växer in i rollen, så det finns en långsiktig plan.

Är det något mer som du vill lyfta?

– Det är den ekonomiska stabilitet som vi har nått vilket har gjort oss mer attraktiva som samarbetspartner och därmed lyckats attrahera nya kunder. Vi har också lyckats med leveranserna. Att vi gjorde om bolagsnamnet har också varit väldigt bra. Tydlighet skapar förutsättningar för det vi vill göra. 

CalorMet AB

CalorMet är ett handels- och servicebolag inom industriell värmebehandling.