Över 50 procents uppsida i Nibe under 2024

Nibe-aktien har rasat kraftigt i år, nu är det dags att köpa skriver Dagens industri som ser en uppsida på minst 50 procent på ett års sikt till medelrisk.

”Den tidigare superaktien är just nu iskall. Det har gjort att värderingen äntligen fallit till mer hälsosamma nivåer – vilket gett en attraktiv ingångskurs för långsiktiga investerare. På ett års sikt bör aktien kunna stiga minst 50 procent.”

Nibe är positionerat för den långsiktiga trenden inom klimat och energieffektivitet. Tvärt emot Sverige så är penetrationen av värmepumpar i Europa och Nordamerika låg. Detta kombineras med att aktien har kommit ner rejält i pris.

Några negativa saker finns också skriver Di. En kortsiktig motvind från höga räntor och lagernivåer. Många nya företag är på väg in i värmepumpsbranschen. Och så finns självklart frågan om vem som tar över VD-rollen när Gerteric Lindquist bestämmer sig för att kliva av.

NIBE Industrier AB

Nibe Industrier utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av energieffektiva lösningar för inomhuskomfort, uppdelat på tre affärsområden, Climate Solutions, Element och Stoves. Bolaget är mest känt för sina värmepumpar.