Offerta tillförs 3 miljoner i nyemission

Tjänsteförmedlingssajten Offerta stängde i juli månad en nyemission och tillförs därmed 3 miljoner kronor.

– ”Nyemissionen har fallit väl ut och vi laddar för att fortsätta ta marknadsandelar på en alltmer intressant och växande tjänsteförmedlingsmarknad” säger VD Jens Nilsson.

Offerta.se är en av Sveriges ledande tjänsteförmedlare med cirka 11.000 anslutna tjänsteföretag. Enligt företaget själv så förmedlas ca 6500 uppdrag via tjänsten varje månad.