Note förklarat på 20 minuter

Medarbetare på Note

Bolagsanalyspodden går igenom företaget Note på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går igenom företaget Note på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Note är en ledande nordeuropeisk tillverkningspartner med en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet. Bolaget är verksamhet inom flera olika områden och segment.

Note AB

Note är ett av Nordens ledande tjänsteföretag inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter och verksamt på EMS-marknaden (Electronics Manufacturing Services).