NordLEI störst på LEI-koder i Norden

Visualisering för LEI-kod

NordLEI är ledande på registrering av LEI-koder i Norden. Enligt senaste data från GLEIF, organisationen bakom Legal Entity Identifier (LEI), är NordLEI störst på LEI-koder i Sverige, Norge och Danmark med över 168 000 utfärdade LEI-koder sedan starten 2014.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en unik 20-siffrig kod som används globalt för att identifiera juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Den internationella standarden ISO 17442 fastställer strukturen för LEI-koder, vilket garanterar att varje kod är unik och konstant. Ett bolag kan bara ha en och samma LEI-kod under hela sin existens.

LEI-koden fungerar som ett globalt pass för företag, vilket möjliggör transparent och effektiv rapportering och spårbarhet över landsgränser. Detta är något som eftersträvas av i princip samtliga regulatoriska myndigheter efter finanskrisen 2008.

Varför krävs LEI-koder?

LEI-systemet skapades efter finanskrisen 2008 när G20 bestämde att transparensen på finansmarknaderna måste öka. LEI-koder hjälper till att identifiera parter i finansiella transaktioner, vilket underlättar riskhantering och övervakning av transaktioner. Inom EU är det regelverk som EMIR och MiFID II som kräver att företag som handlar med värdepapper och derivat har en giltig LEI-kod.

Genom att kräva att bolag innehar en LEI-kod för att handla med marknadsnoterade värdepapper stärks skyddet för investerare och myndigheternas arbete med att övervaka och reglera marknaden underlättas. LEI-koder är konstanta och oföränderliga, vilket säkerställer att en juridisk enhet kan identifieras korrekt under hela dess livstid.

Har du inte en LEI-kod?

Efter den 1 juli 2023 måste även bolag med kapitalförsäkring ha en egen LEI-kod för att kunna handla aktier och andra finansiella instrument. För handel med fonder behövs som tidigare inte en LEI-kod. Privatpersoner varken behöver eller kan skaffa en LEI-kod.

Varför välja NordLEI?

NordLEI erbjuder en rad tjänster som gör det enkelt och effektivt att registrera och underhålla en LEI-kod. Här är några av de främsta skälen till att välja NordLEI:

  • Användarvänlig plattform: En enkel och snabb registreringsprocess som sparar tid.
  • Omfattande support: Kundtjänst tillgänglig på svenska för att assistera under hela processen.
  • Prisbelönt tjänst: NordLEI har utsetts till världens bästa utfärdare av LEI av GLEIF 2023 inom Mid-Cap kategorin.
  • Störst i Sverige & Norden

Hur registrerar man en LEI-kod?

Att registrera en LEI-kod med NordLEI är enkelt. Följ dessa steg:

  1. Besök registreringssidan: Gå till NordLEIs sida för enkel registrering av LEI-kod.
  2. Fyll i företagsinformation: Ange företagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  3. Bekräfta och betala: Kontrollera att informationen är korrekt och genomför betalningen.
  4. Motta din LEI-kod: Efter behandlingen får du din LEI-kod via e-post.

NordLEI har två hemsidor för registrering av LEI-kod: https://sv.nordlei.org som även har funktionalitet för avancerade bolagsformer, fonder och de som registrerar mer än en LEI-kod åt gången, och en förenklad registrering på https://nordlei.se. Det enda du behöver skriva in på den förenklade sidan är bolagsnamnet eller organisationsnumret.

LEI-koder är giltiga i ett år och måste förnyas årligen. Förnyelseprocessen inkluderar verifiering av den befintliga informationen och uppdatering av eventuella ändringar gällande företagets status eller ägarstruktur. Det går att registrera flera år åt gången för att inte riskera att LEI-koden går ut. Priset per år blir då även lägre. 

Om NordLEI

NordLEI är som tidigare nämnt den största leverantören av LEI-koder i Norden med över 168 000 utfärdade LEI sedan start 2014. NordLEI har även vunnit priset bästa utfärdare av LEI 2023 av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Som den första GLEIF-ackrediterade Local Operating Unit (LOU) i Skandinavien erbjuder NordLEI registrering av LEI-kod på 1 år, 3 år eller 5 år. Med flertalet stora banker och finansiella institutioner från Skandinavien och andra länder som kunder, garanterar NordLEI hög datakvalitet och efterlevnad av både GDPR och strikta säkerhetsåtgärder såsom ISO 27001.

Att ha en LEI-kod är en viktig del av att säkerställa att ditt företag kan köpa och sälja aktier. NordLEI gör registreringsprocessen och underhållet av LEI-koden enkelt och problemfritt, vilket sparar tid och pengar för ditt företag.