Nobia kan behöva göra en kapitalanskaffning till ofördelaktiga villkor

Investerare ser en risk att Nobia behöver göra en nyemission. Affärsvärlden skriver att det finns en risk att någon form av kapitalanskaffning måste göras, till ofördelaktiga villkor.

Nobias verksamhet utvecklas svagt när konsumenterna möter högre räntor och får svagare köpkraft. Samtidigt gör Nobia mångmiljardinvesteringar i fabriken i Jönköping konstaterar Affärsvärlden. Det har fått skuldsättningen att dra iväg uppåt och aktien att rasa neråt, inte minst då investerar oroar sig för en nyemission.

Affärsvärlden instämmer i att det finns en risk att bolaget måste genomföra någon form av kapitalanskaffning till ofördelaktiga villkor. Rekommendationen stannar dock vid en neutral rekommendation.