“No more Pain in the Ass” – Boardie öppnar upp för nyemission via FundedByMe inför introduktion i alperna

Intervju med Niklas Nilsson, VD för Boardie AB, i samband med att de öppnar en nyemission via crowdfunding-plattformen FundedByMe.

Kan du börja med att beskriva vad Boardie gör?

Vi har utvecklat en liftbygel till den traditionella ankarliften för skidanläggningar. Vår bygel är framför allt betydligt bekvämare än den vanliga bygeln som inte uppdaterats sedan 30-talet. För att göra övergången så smidig för skidanläggningar som möjligt så har vi en affärsmodell som bygger på att bygeln ges till skidanläggningar utan kostnad och vi får istället våra intäkter genom att sälja reklamplatsen på bygelns baksida till annonsörer.

Hur kommer det sig att ni väljer att plocka in kapital via crowdfunding?

Vi har sedan starten 2015 plockat in kapital i flera omgångar från affärsänglar och mindre VC-fonder för att finansiera produktutvecklingen och att få produkten godkänd enligt de standarder som alpinprodukter kräver.

I samband med att produkten nu är färdigutvecklad (installerad i drygt 25 skidanläggningar i Sverige) och vi står inför en uppskalning till primärt de europeiska alperna, så kände vi att involvera allmänheten, mindre investerare och de som faktiskt kommer använda vår produkt i backarna var en fin tanke. Varje investerare blir ju även en ambassadör för produkten och kan påskynda implementeringen av produkten på fler anläggningar, då det som sagt inte heller kräver något ekonomiskt beslut.

Om vi tittar framåt, hur ser du att marknaden kommer att utvecklas och hur planerar Boardie att agera på den?

Visst, de flesta nya liftar som byggs idag är sittliftar och gondoler, men ankarliften är ändå den vanligaste lifttypen i Europa och kommer alltid att finnas kvar då det i många fall inte är ekonomiskt försvarbart att bygga en sittlift om avståndet inte är tillräckligt långt. Vi är övertygande om att vi kommer bli den nya standarden för ankarliftsbyglar inom några år och även vara en av de största reklamplatsförmedlarna inom alpinsektorn.

Då vår bygel är kompatibel med samtliga etablerade ankarliftsleverantörer och det går snabbt och enkelt att byta ut den gamla bygeln mot vår, så ser vi även att denna övergång kommer att ske snabbt.

Vad ska ni använda kapitalet till?

Kapitalet kommer att gå till uppskalning av produktionen och introduktion av produkten i alperna med fler säljare, samarbeten och marknadsföring.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Boardie AB?

Det är inte ofta som det kommer en innovation med så stora fördelar gentemot rådande produkt, som dessutom inte kostar något att uppgradera till. Men vill samtidigt påpeka att all investering är förenat med risk och inga garantier ges. Då vi själva är frekventa läsare av nyemissioner.tempurl.host så vill vi även ge möjligheten till era läsare att fram till fredag, investera till en lägre värdering än den vi går live med på FundedByMe den 19/3 kl. 09.00 (20 MSEK istället för 25 MSEK pre-money).

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Early bird-länk till kampanjen: www.fundedbyme.com/privateboardie

Teckningstid: 19/3–26/4 2021, kl. 09.00

Teckningskurs: 2664,80 SEK á 10 aktier

Emissionsbelopp vid full teckning: 4,5 MSEK

Värdering (pre-money): 25 MSEK (early bird-erbjudande 20 MSEK innan 19/3, justeras i efterhand)

Mer info och kontakt: Niklas Nilsson, VD 070- 227 03 06, [email protected]

Läs mer på: www.boardie.se