Niklas Zennströms sämsta investering

Från börsnotering till krasch på under 16 månader. Spelföretaget Zattikka som Niklas Zennström varit med att finansiera fick en väldigt kort tid på AIM-listan i London.

[u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/brittiska_zattikka_boersnoterat__koeper_svenska_hattrick/58]Den 16 april 2012 noterades spelföretaget Zattikka på AIM-listan i London[/url][/u], nu är bolaget utan verksamhet, allt som återstår är skulder. Bolaget grundades några år innan noteringen och hade ingen egen verksamhet, utan köpte ett antal andra spelföretag, bland annat en av Sveriges tidiga och stora spelframgångar, fotbollsmanagerspelet Hattrick. Zattikka hade en så kallad buy and build-strategi.

Tidigare i år stod det dock klart att build-delen av strategin inte gått vidare bra. Problemen verkar mest ha berott på överoptimistiska planer. Egentligen verkar ingenting ha gått direkt snett, alla företag verkar ha utvecklats. Men förutom Hattrick så var de flesta företagen unga, och det tar tid och kostar pengar att bygga nya spelföretag. När verkligheten kom i kapp de optimistiska planerna så fick Zattikka konstatera att de inte har pengarna som krävs.

Den riktigt tidiga finansieringen kom från Atomico, Niklas Zennströms venture capital-företag. Det följdes av en investering på 5,5 miljoner pund år 2010 ledd av Notion Capital, och i samband med noteringen gjordes en kapitalanskaffning på 12,6 miljoner pund.

För de som sålde sina företag till Zattikka verkar det sluta helt ok. Alla köp backas på ett eller annat sätt, så de kan fortsätta driva sina företag. För de som investerat pengar går det dock sämre, som det ser ut så har Zattikka nu inga tillgångar kvar, utan bara ett par-tre miljoner pund i skulder.

Det blev alltså ingen bra investering för Niklas Zennström. Å andra sidan har han nog gjort många lika procentuellt sett dåliga investeringar, att investera i unga företag slutar rimligtvis ibland med att 100 % förlust. Och Zattikka är knappast någon av Atomicos större investeringar. Men vi undrar ändå hur det kom sig att Atomico i huvudtaget investerade i detta finansiella bygge.

Läs även: [u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/brittiska_zattikka_boersnoterat__koeper_svenska_hattrick/58]Brittiska Zattikka börsnoterat – köper svenska Hattrick[/url][/u]