NGM och Pepins lanserar ny marknadsplats

NGM och Pepins lanserar ny marknadsplats kallad NGM Pepmarket där handeln kommer att ske en gång i veckan.

Pepins har velat starta en MTF-marknad och Spiltan har velat notera sig på en MTF-marknad så att aktieägarna kan äga bolagets aktier i en ISK. Nu skriver Di att NGM och Pepins tillsammans lanserar NGM Pepmarket. Handeln kommer att ske under NGM:s tak och samma regler som för NGM Nordic SME kommer att gälla, men med den stora skillnaden att handeln bara sker en gång i veckan. Spiltan kommer att bli ett av de första bolagen att notera sig på den nya marknadsplatsen.

Investment AB Spiltan

Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Företaget är en aktiv och långsiktig ägare med en portfölj inom tech, finans, fastigheter och industri.