NetJobs ska sälja sin verksamhet och använda pengarna för att köpa in något nytt

NetJobs huvudägare har lagt ett bud på den operativa verksamheten. Planen är att sedan köpa in en helt ny verksamhet till det First North-noterade bolagsskalet.

NetJobs huvudägare Trottholmen (Henrik Kvick) äger 81,63 procent av aktierna i NetJobs och Henrik Kvick personligen äger ytterligare 0,18 procent. Nu har Trottholmen lagt ett bud inkråmet i NetJobs på 12 miljoner kronor (enterprise value på 17,5 miljoner kronor), vilket kan jämföras med att NetJobs har ett börsvärde på 9 miljoner kronor..

NetJobs noterades för 18 år sedan som Svensk Internetrekrytering med en armada av hårdsäljande telefonförsäljare. Aktien rusade i höjden. Men luften gick ganska snabbt ur den hårdsäljande armadan, och det fanns inget värde i internettjänsten, hela värdet låg i telefonsäljarna. Aktien kraschade och sedan återhämtade sig bolaget aldrig. När internet och Google utvecklades så blev det ännu svårare.

Det noterade skalet ska fyllas med ny verksamhet

Planen är att efter verksamhetsförsäljningen köpa in ny verksamhet till det noterade bolagsskalet.

Det går att gråta över att bolaget inte utvecklats bra. Men här och nu är NetJobs ett bortglömt förlustbringande bolag, som nu kan sälja den dåliga verksamheten och under omständigheterna få hyggligt betalt och sedan kan aktieägarna vara med på en ny och förhoppningsvis bättre resa.

NetJobs Group AB

NetJobs matchar via platsannonser på internet arbetssökande och företag. NetJobs Group AB hette tidigare Svensk Internetrekrytering AB.