Moretime skakar om branschen för professionella tjänster

Moretime tar ett helt nytt grepp på marknaden för professionella tjänster. VD Carl-Fredrik Morander svarar på frågor om verksamheten i samband med företagets nyemission inför noteringen på Aktietorget.

Kan du i korthet berätta vad Moretime är för bolag?

Moretime agerar på marknaden för professionella tjänster till små- och medelstora bolag. Denna marknad domineras idag av partnerägda revisions-, advokat- och redovisningsbyråer. Moretime har idag mer än 1 000 kunder. Moretime Professional Services AB är moderbolag och äger varumärke, affärskoncept och den digitala plattform som knyter ihop rådgivare och kunder.

Hur skiljer ni er från konkurrenter i branschen?

Alla Moretimes konkurrenter bygger på en partnermodell. Moretime startade som ett franchisekoncept för redovisningsbyråer med ett gemensamt varumärke och en gemensam IT-plattform som de mest värdefulla beståndsdelarna. Idag är denna historik tillsammans med kompetensbredden Moretimes avgörande fördel. Varför? Digitaliseringen kommer att förändra marknaden för administrativa lösningar och rådgivning till små- och medelstora företag. Den aktör som kan förse kunderna med deras behov av extern kompetens och effektivisera deras processer genom ett digitalt gränssnitt kommer att leda utvecklingen eftersom det innebär mer nytta till lägre pris än med dagens modeller. Moretime har en struktur som ger oss en unik möjlighet att leda denna utveckling.

Ur ett kundperspektiv är Moretime idag unikt genom sin kompetensbredd och förmåga att koordinera dessa kompetenser i en gemensam leverans till kund.

Vad har ni för långsiktig strategi och målsättning?

Vår strategi är att bygga en digital plattform med en stor mängd kunder som använder denna som sin virtuella arbetsplats. Vi vill göra det för den svenska marknaden men bygger vår lösning för en internationell marknad. Vår affärsmodell är extremt skalbar och bygger värde genom att kunderna är kopplade till plattformen och inte till enskilda rådgivare.

Hur stor är marknaden och vilken penetration är rimlig att uppnå?

Den svenska marknaden uppskattar vi till 40 miljarder kronor per år. Vår målsättning är att nå en total volym på ca 500 mkr för Moretime (inklusive franchisetagare).

Var kommer fokus att ligga den närmaste tiden?

Fokus nu ligger på att fortsätta utveckla den digitala plattformen och bygga upp säljorganisationen.

Vad är det som gör Moretime intressant för investerare?

Två saker. Vi har en extremt skalbar modell som skapar en stark kundlojalitet. Vi adresserar en stor marknad med ett erbjudande som är relevant för alla små- och medelstora bolag.

Läs mer om Moretimes nyemission som är öppen tom 24 mars inför bolagets notering på Aktietorget den 23 april. Se även företagets video-presentation.

Moretime Professional Services AB

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.