Monsteruppvärdering för investmentbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms innehav i Volta Trucks

Investmentbolaget Byggmästare Anders J Ahlström har Volta Trucks i sin portfölj. Elfordonsföretaget gör nu en kapitalanskaffning som gör att Byggmästarens innehav får en värdering som är högre än vad hela Byggmästarens marketcap var i fredags.

Det First North-noterade investmentbolaget Byggmästare Anders J Ahlström meddelade i lördags att det svenskgrundade elfordonsföretaget Volta Trucks som de har i sin portfölj ska göra en kapitalanskaffning. Aktieinnehavet i Volta Trucks är hos Byggmästaren värderat till 43,4 Mkr. Men nu ska Volta Trucks göra en kapitalanskaffning på 30 miljoner euro till en pre-money-värdering på 400 miljoner euro, vilket gör att Byggmästarens innehav blir värderat till 1 398 Mkr. Utöver detta äger Byggmästaren även konvertibler i Volta Trucks. Detta kan ställas mot att Byggmästarens marketcap i fredags var 1 577 Mkr, dvs det lilla innehavet i Volta Trucks blir värt mer än vad hela Byggmästarens marketcap var i fredags.

Kapitalanskaffningen på 30 miljoner euro är inte klar än, men bolaget har erhållet villkorade teckningsförbindelser på 30 % av beloppet.

Volta Trucks första fordon:

Matilda Karlsson på Pareto Securities intervjuar Volta Trucks vd Rob Fowler, från oktober 2020.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

Byggmästaren Anders J Ahlström är ett investeringsbolag som främst gör investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare.