MCL – en juristfirma i hjärtat av finansbranschen

MCL är en juristfirma i hjärtat av finansbranschen som under 2020 genomförde inte mindre än 9 börsnoteringar och 24 kapitaliseringar. Vi har ställt några frågor till MCL:s vd Daniel Sjöholm.

Kan du kort beskriva vad MCL är och gör?

MCL står för Markets & Corporate Law och vi är en juristfirma som befinner oss i hjärtat av finansbranschen. Vi har unik spetskompetens och branschkunskap inom den finansiella sektorn och vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. MCL består i huvudsak av tre affärsområden – GRC (Governance, Risk och Compliance), RegTech och bolagsrätt. Mer konkret innebär det att vi exempelvis arbetar som legal rådgivare vid kapitaliseringar, all form av bolagsrätt, uppdrag som compliance officer och risk manager samt hantering av tillståndsfrågor och kommunikation med Finansinspektionen. Med erfarenheten av att arbeta i finansbranschen har vi lyckats ta fram digitala verktyg till olika aktörer så att man enkelt kan lösa legala frågeställningar.

RegTech är ett spännande område, vad erbjuder ni där?

MCL erbjuder flera digitala tjänster som underlättar för noterade bolag. Vår flaggskeppsprodukt – MCLogg – är en digital IT-produkt som på ett enkelt och effektivt sätt hjälper noterade bolag att följa de komplexa kraven på insiderförteckning (loggbok) som följer av EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Motsvarande produkt finns även för rådgivare till noterade bolag och går under namnet MCLogg Adviser. MCLogg, vår insiderloggbok för emittenter, ingår dessutom i ett samarbete med världens största leverantör av pressmeddelandetjänster – Cision – där MCLogg numera är en integrerad del i Cisions tjänster. Under 2021 planerar MCL:s RegTech-team att lansera ytterligare en RegTech-produkt som hanterar insynspersoners transaktionsrapportering. Många insynspersoner upplever problem och osäkerhet med insynsrapportering till Finansinspektionen så det ska bli extra kul att kunna leverera en trygg tjänst för denna hantering. Detta ser vi med spänning fram emot.

Ni har arbetat med flera kapitaliseringar och noteringar under året, kan du ge några exempel?

Det stämmer, under 2020 genomförde MCL inte mindre än 9 börsnoteringar och 24 kapitaliseringar. Några noterbara noteringar är Cessatech A/S som övertecknades till 680 procent, Curasight A/S som övertecknades till 835 procent och nu senast Streamify som övertecknades till hela 539 procent. Dessutom genomförde MCL under 2020 noteringen av Spotlight Group AB på Spotlight Stock Market där vi hanterade all legal rådgivning, såväl för noteringen som gentemot Finansinspektionen eftersom Spotlight Group AB äger Spotlight Stock Market. Hela processen med noteringen av Spotlight Group AB genomfördes på mindre än sex månader och övertecknades till imponerande 1 817 procent.  

Namnet på affärsområdet GRC (Governance, Risk och Compliance) kanske är självförklarande, men kan du ge några exempel på när företag kan behöva den typen av hjälp?

MCL erbjuder bland annat stöd vid styrelsearbete hos bolag för att skapa en enklare och tryggare bolagsstyrning. Finansmarknadens många aktörer har olika behov och varierande krav på sina verksamheter. Ofta handlar det om komplexa och omfattande regelverk som påtagligt påverkar verksamheten. Detta gäller för samtliga aktörer i finansbranschen men särskilt värdepappersinstitut lyder under höga krav. Värdepappersinstitut måste till exempel ha kontrollfunktioner såsom Risk management och Compliance, tjänster som vi på MCL kan och gärna bistår med. De flesta företag gynnas av att ha en effektiv riskhantering inom organisationen eftersom det ökar sannolikheten för att nå de mål som satts upp för verksamheten. Dessutom hjälper en effektiv riskhantering och Compliance företagen att upprätthålla en hög nivå av regelefterlevnad och att hantera eventuella risker på ett lämpligt sätt. Vidare tillhandahåller MCL biträde vid tillståndsfrågor, ansökningsprocesser och annan kommunicering gentemot Finansinspektionen.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de företag som ska välja rådgivare?

Det viktiga när företag ska välja rådgivare är att finna den rätta rådgivaren för just det egna företaget. Ta referenser, våga ställ frågor och utvärdera rådgivare noggrant. Några saker som är viktiga att ta med sig och fundera på är bland annat vad som ingår i rådgivarens erbjudande, att lämpliga tillstånd finns och om servicegraden som erbjuds matchar behovet både under processen och inte minst efter notering. Det är viktigt att företagen får den avlastning som behövs i kapitaliseringar och liknande. Vi på MCL erbjuder trygg rådgivning från en aktör som vuxit fram ur ett ledande marknadsbolag, med decennier av erfarenhet, och som därigenom äger en unik spetskompetens och branschkunskap. MCL erbjuder ett helhetsperspektiv och står vid företagens sida från processens början till slut.

Läs mer om MCL på bolagets hemsida.