Investera i en nyemission? Tänk på det här först

Har du möjlighet att delta i en nyemission? Innan du investerar bör du analysera bolaget, dess aktie och det aktuella erbjudandet noggrant. Det är även viktigt att tänka igenom vilket som är det bästa sättet att finansiera sin investering.

Finansiering genom att låna till aktier?

En nyemission kan erbjuda en bra investeringsmöjlighet, oavsett om man är befintlig aktieägare eller inte. Hur mycket, eller om man ens kan, investera beror på hur ens investeringsbudget ser ut. Men det finns också de som väljer att låna till aktier, för att på så sätt inte missa investeringsmöjligheten i det fall man inte har de pengar som behövs på kontot.

Det finns olika typer av lån att välja bland. Exempelvis kan man ta ett vanligt privatlån eller ett lån med sin bostad eller sin aktieportfölj som säkerhet. Oavsett vilket man väljer är det viktigt att man ser över lånets villkor noggrant, och säkerställer att man kommer kunna betala tillbaka pengarna – även i det fall investeringen inte går som planerat.

Ska man investera eller inte?

Innan man väljer att investera i en nyemission, och oavsett om man lånar pengar eller inte, är det viktigt att se över det erbjudande som presenteras för att ta reda på vilka möjligheter som finns för investerarna. Men hur gör man det? Här finns mycket att tänka på, och vi går igenom några av de viktigaste punkterna nedan.

Analysera bolagets historik

Att investera i en nyemission är i mångt och mycket likt att köpa aktier på ”traditionellt” sätt via börsen. Det första man bör göra i båda fallen är att analysera bolagets verksamhet och historik. 

Innan man tar sitt beslut är det viktigt att titta igenom den senaste årsredovisningen. Där kan man, tillsammans med själva affärsidéen, hitta flera nyckeltal som man sedan kan jämföra med andra bolag i branschen för att få en indikation på om företagets aktie är köpvärd eller inte.

Priset på aktierna

En annan intressant faktor för investerare är, såklart, priset på aktierna som emitteras. Först och främst bör man jämföra priset i erbjudandet mot priset på marknaden. I vanliga fall erbjuds aktierna till ett lägre pris än det aktuella marknadsvärdet. Detta bland annat i syfte att locka investerare till erbjudandet.

Ett mycket lägre pris än marknadsvärde kan innebära goda möjligheter till stor avkastning. Med det sagt bör priset inte vara den huvudsakliga anledningen till att man investerar. Om man inte tror på bolaget i fråga spelar priset mindre roll.

Anledningen till emission

Man vill alltid ta reda på varför bolaget genomför en nyemission. Det kan finnas många olika anledningar bakom beslutet. Några av de vanligaste är att bolaget ska finansiera nya satsningar, att de har ont om pengar efter att resultaten gått dåligt en tid och att de ska betala tillbaka ett lån.

Anledningen bör spela stor roll i huruvida man väljer att investera eller inte. Om bolaget tar in kapital i syfte att expandera genom nya satsningar kan det kännas positivt att investera. Om det däremot handlar om att bolaget ska täcka upp för tidigare förluster kan man behöva vara mer vaksam innan man går in med sina pengar.

Tänk långsiktigt

Sist, men långt ifrån minst, bör man vara medveten om att en aktie ofta sjunker i samband med en nyemission. Detta har bland annat att göra med den utspädning som uppstår när nya aktier emitteras. Om man tror på bolaget behöver nedgången inte vara något negativt, så länge man tänker långsiktigt. Den som vill vara med och investera i en nyemission bör därav ha ett långsiktigt mål med sin investering.