Intervju med VD och styrelseordförande för fintechbolaget Eddbee

Fintechbolaget Eddbee Group erbjuder idag interaktiva plattformar inom olika former av spel, så kallade skill games, för aktie- och sportintresserade världen över. Bolaget är på god väg att stänga en mindre kapitalanskaffningsrunda samt ägarspridning för att kunna skala upp verksamheten med första milstolpen att nå 1 miljon användare globalt.

Småbolagsinvesteraren och entreprenören Örjan Berglund blev nyligen delägare i Eddbee, som har siktet inställt på en notering under hösten 2021. Eddbees styrelseordförande, Gunnar Mårtensson, är också styrelseordförande tillika en av Parans Solars största enskilda ägare. Nedan får vi höra mer från Sven-Olof (VD) och Gunnar (styrelseordförande) i Eddbee.

Sven-Olof, kan du börja med att introducera dig själv och sen kortfattat berätta lite om Eddbee Group, bolaget som du är VD för?

– Sven-Olof Nilsson heter jag som sagt och jag har tidigare bakgrund och bred erfarennhet inom försäljning, både inom finansiella tjänster och mer traditionella produkter.

– Eddbee utvecklar interaktiva plattformar inom aktiehandel, sport och spel inom olika former och koncept, med ambitionen att bygga en global närvaro inom skill games och fintech, på sikt med ett sammankopplat digitalt ekosystem. Affärsmodellen bygger på att generera intäkter via olika former av avgifter som tas ut vid olika moment på våra plattformar. Exempelvis kan det röra sig om ett “skicklighetsspel” (skill game) där sportfantaster tävlar baserat på verkliga ligamatcher eller i form av “CopyPortfolio”-tjänster där duktiga investerare eller traders skapar investeringsstrategier som användarna kan följa och prenumerera på.

– I takt med att vi växer vår användarbas globalt, är ambitionen att så småningom också erbjuda närliggande finansiella tjänster till användarna, ett område som vi kallar för neobanking, eller digitala banktjänster.

Ni är just nu aktuella med en kapitalanskaffning och ägarspridning, kan du berätta lite mer om syftet och vad pengarna är tänkt att användas till?

– Vi har i dagsläget två separata plattformar där utvecklingen befinner sig i olika skeden. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den fortsatt tekniska utvecklingen av de båda plattformarna med nya funktioner för aktieplattformen (Eddbee) och en lanseringsklar version av sportplattformen (Eddbeestarter) samt bereda väg för en tilltänkt notering av bolagets aktie.

– Det bör också understrykas att vi i ledningen i stort sett inte kommer att belasta bolaget alls med egna löner eller arvoden – kapitalet ska gå till utvecklingen av våra plattformar!

– Vi ser också en stor fördel med en publik kapitalanskaffning och ägarspridning då det i tillägg också skapar en större kännedom om våra tjänster (och där man som aktieägare förhoppningsvis även vill vara en användare).

Hur har kapitalanskaffningen gått hittills?

– Med en månad kvar av teckningsperioden i spridningsemissionen har Eddbee redan fått ett tillfredsställande antal nya aktieägare, vilket vi kommunicerade ut via ett pressmeddelande under föregående vecka. Nuvarande teckningsgrad säkerställer bolagets tekniska utveckling av ny funktionalitet och bolaget ser med tillförsikt på resterande del av teckningsperioden såväl som framtida planer. Teckning och tilldelning sker löpande, utifrån ”först till kvarn”-principen.

– Det är oerhört glädjande med det stora intresset för Eddbee och vi är oerhört stolta över att få välkomna alla nya aktieägare att bli en del av vår resa. Vi kan även notera ett stort intresse och engagemang kring bolagets verksamhet och utveckling. Nytillkomna aktieägare har bland annat redan startat en egen Facebookgrupp för Eddbee som redan har över 100 medlemmar.

– Merparten av teckningarna brukar ske i slutet av teckningsperioden, vilket gör att vi känner oss komfortabla med att nå fullteckning. Det är också kul att flera investerare har tecknat sig för relativt stora belopp och det är extra kul att vi nyligen har fått in entreprenören Örjan Berglund som delägare.

Eddbee

I nuläget har ni utvecklat en plattform med fokus på de finansiella marknaderna (aktieplattformen Eddbee) och plattform som fokuserar på sport/fantasy (sportplattformen Eddbeestarter). Kan du utveckla lite mer kring vart ni står idag med hänsyn till de två “benen” samt hur era planer ser ut för framtiden?

– Aktieplattformen Eddbee: i dagsläget kan våra kunder bl.a skapa, följa och inte minst sälja virtuella aktieportföljer med aktier från fler än 40 olika marknader. Här är nästa steg och målsättning att koppla upp vår plattform mot olika nätmäklare via API (initialt Tradier Brokerage och Interactive Brokers). På så vis kan olika portföljstrategier följas automatiskt, så kallad “copy trading”, ungefär som det fungerar på eToro. Tanken är att vår plattform i framtiden skall vara öppen för en stor mängd olika mäklare som själva kan koppla upp sig och erbjuda sina tjänster.

– Sportplattformen Eddbeestarter: här siktar vi på att implementera de fyra största sporterna i världen; nämligen fotboll, cricket, basket och ishockey. Olika tävlingsformer kommer att byggas in och sportdata kopplas på för att användarna ska kunna få poäng baserat på verkliga händelser. Här tävlar användarna mot varandra, till skillnad från sportsbetting där man tävlar mot “huset” (bolaget). Vi är inte ensamma om denna typ av tjänster men konkurrensen inom detta segment är betydligt lägre än motsvarande inom traditionell sportsbetting.

När räknar ni med att kunna lansera de nya uppdaterade plattformarna?

– Aktieplattformen är redan lanseringsklar med ett flertal olika funktioner men många fler kommer att adderas löpande. Tanken är en gradvis lansering i form av olika partnerskap under de närmaste 12 månaderna och i takt med att vi bygger ut fler funktioner och testar dem.

– För sportplattformen kommer vi att accelerera utvecklingen tillsammans med vårt indiska utvecklingsteam efter att kapitalanskaffningsrundan är avslutad. Här räknar vi med att den stora lanseringen sker i samband med vår planerade noteringsemission hösten 2021 och vår lansering av GuldMedlemskapet.

Ovan nämner du ett så kallat “GuldMedlemskap”. Kan du berätta lite mer om upplägget och innebörden av detta.

– GuldMedlemskapet är ett unikt marknadsföringsgrepp som vi tror mycket på. Syftet är att underlätta bolagets marknadsföring och försäljningen globalt, där vi i ett och samma budskap säkrar tillströmningen av betalande användare till bolagets nuvarande plattformar och tjänster. Kostnaden bärs framför allt av grundarna som delar ut sina aktier till nya användare/kunder.

Med GuldMedlemskapet indikerar ni en framtida aktiekurs som är avsevärt mycket högre än idag, hur har ni tänkt där?

– Målet är att köparen av ett GuldMedlemskap (som kostar ca 375 SEK) ska få tillbaka insatsen genom ett lika högt värde i form av 40 aktier i Eddbee group. Om vi uppfyller vårt försäljningsmål av GuldMedlemskapen är det givet att aktiekursen i Eddbee kommer att vara väsentligt högre än idag.

Ni har även utvecklat ett eget betalningssystem. Hur fungerar det? Berätta också gärna lite om era framtidsplaner på att bli en digital bank, en så kallad neobank.

– På våra plattformar kan (och kommer) man att kunna göra väldigt mycket, så som att skapa, sälja, köpa och spela. Betalningssystemet säkerställer att alla pengar kommer dit de skall, där pengarna hamnar på bolagets bankkonto där vi har en spegling av virtuella medel gentemot våra plattformar. Det finns inbyggda flöden för att säkerställa att alla utbetalningar till användarna blir korrekta.

– Betalsystemet är även anpassat för vårt kommande virtuella betalkort som alla kommer att få när de blir kunder samt mot vår satsning på fler olika former av digitala banktjänster, så kallat neobanking.

Slutligen, några avslutande ord om varför du tycker att man ska bli delägare i Eddbee?

– Eddbee Group har alla förutsättningar att bli ett succé, då såväl sportspel som aktiemarknaden båda är enormt populära ”folksporter”. Med våra plattformar kommer vi att erbjuda ett flertal unika koncept till vår målgrupp, inte minst olika tjänster som de traditionella aktiemäklarna och/eller spel- och fantasybolagen saknar. Vi verkar på en enorm global marknad och kommer enkelt att kunna skala upp vårt erbjudande, då aktiekurser och sportresultat är i stort sett är desamma på alla språk.

– I Indien arbetar vi med partners där vi även har drift och IT-utveckling. Där ser vi stora möjligheter att på sikt expandera då fantasy sports i Indien är lika stort som tipset här.

– Vår ambition är att våra plattformar skall bli ett självklart komplement för aktie- och spelintresserade personer. Vi arbetar hårt och har bestämt oss för att bygga ett stort ekosystem som på sikt även kommer att inkludera neobanking. Sist men inte minst tror jag mycket på vårt erbjudande med GuldMedlemskap. Lyckas vi, kommer aktierna att vara värda avsevärt mycket mer framöver!

Parans

Gunnar, innan vi går över till Eddbee hade det varit intressant att höra lite kort om din roll som storägare och ordförande i Parans Solar Lighting. Vad ligger till grund för Parans fenomenala kursutveckling i år?

– Jag gick in i Parans vid deras IPO 2010 då jag tyckte att deras teknik var fantastiskt intressant. Jag har sedan varit med i alla nyemissioner och ökat mitt ägande tills jag 2018 blev största aktieägare och valdes till ordförande.

– Aktien har tidigare haft en ganska undanskymd tillvaro men det senaste halvåret har fler fått upp ögonen för Parans och intresset för bolaget har ökat markant.

Vad tror du kommer att driva utvecklingen för Parans fortsättningsvis?

– Vi har skrivit ett avtal med ett kinesiskt bolag som innebär att de köper ca 30% av bolaget och överlåter sin verksamhet av tillverkning och försäljning av smarta 5G lyktstolpar. Detta är en enorm marknad i Kina och vi skall sälja stolparna i hela världen. Parans kommer att utvecklas till ett helt nytt, mycket stort bolag.

Parans och Eddbee är ju två helt olika typer av bolag. Hur kommer det sig att du fick upp ögonen för Eddbee och har du någon erfarenhet av att driva bolag med fokus på digitala plattformar och fintech riktat mot konsumenten?

– Jag känner Sven-Olof sedan vi båda var ägare i Aspiro innan bolaget sedan såldes till Jay-Z. Sven-Olof har i flera år berättat om sina Eddbee-ideer men det är nu i år då utvecklingen kommit en bit på väg som jag kom in som ägare och styrelseordförande.

– Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv varit verksam som entreprenör inom IT. Jag var med och startade Lunarstorm och var bolagets första styrelseordförande så jag kan helt klart se potentialen i Eddbees plattformar.

Hur ser du på Eddbees framtidsplaner?

– Bolaget har stora möjligheter, att nå många kunder via plattformar som vänder sig till en global publik. Expansionsplanerna är mycket ambitiösa och bolaget präglas av ett kostnadseffektivt arbetstänk, inte minst i vägen till neobanking. Det är ett väldigt spännande vägval.

Har du för avsikt att utöka ditt befintliga delägarskap i samband med denna kapitalanskffningsrunda?

– I denna emission har många i min familj och vänner tecknat, vilket jag ställt mig positivt till. Jag har inte fattat något beslut om ytterligare investering då vi helst vill ha in så många nya aktieägare som möjligt så aktien får spridning och på så vis skapa intresse runt bolaget.

Slutligen, några avslutande ord om varför du tycker att man ska bli delägare i Eddbee?

– Är man intresserad av aktier och sport så tycker jag absolut att man skall teckna sig för en post aktier då värderingen är mycket låg och potentialen är enorm. Men som alltid när det gäller aktieinvesteringar skall man ju bara satsa det man har råd med.

 


Teckna aktier i Eddbee

Teckna aktier online

Teckna aktier via sedel

Investeringsmemorandum

IR-sida

Läs bolagets senaste pressmeddelande “Många nya aktieägare i framgångsrik spridningsemission”

Eddbee Group AB

Eddbee Group erbjuder interaktiva plattformar inom olika former av spel, så kallade skill games, för aktie- och sportintresserade världen över.