Intervju med SynAct Pharma som står inför en notering

Intervju med Jeppe Øvli Øvlesen, VD för SynAct Pharma som nu står inför en notering. Bolaget har en intressant läkemedelskandidat med en unik dubbelfunktion, som både hanterar symptom och orsak, med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Vad gör SynAct Pharma?

SynAct Pharma utvecklar nya behandlingar för kroniska inflammationssjukdomar baserat på en helt ny mekanism. Vårt huvudsakliga fokus är att utveckla läkemedelskandidaten AP1189 för behandling av akuta skov av psoriasisartrit och under året kommer vi starta kliniska studier. Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba både hud och leder och som går i skov (perioder av akut försämring). Cirka 30 procent av alla psoriasissjuka drabbas också av ledsjukdomen psoriasisartrit, som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form – rörelsehinder. Idag finns ingen behandling som botar psoriasisartrit, de behandlingsalternativ som erbjuds har huvudsakligen symtomlindrande effekt.

Hur skiljer sig den produkt/lösning ni tar fram från de alternativ som finns idag?

Vi har en plattformsteknik som bygger på läkemedelskandidater med en unik dubbel mekanism, de både bromsar själva inflammationen och stimulerar kroppens naturliga läkningsprocesser genom att stärka kroppsegna celler att bekämpa den uppblossande inflammationen. Det senare är ett nytt sätt att angripa inflammationsprocessen och det i kombination med att bromsa inflammationen i sig gör att vi har förhoppningar att AP1189, vår läkemedelskandidat, ska kunna hjälpa patienter med psoriasisartrit. Vi har också kunnat visa att AP1189 har de förväntade effekterna i olika prekliniska sjukdomsmodeller

Hur stor är marknaden?

Psoriasis är en av de vanligaste folksjukdomarna och drabbar 2-3% av befolkningen i västvärlden dvs > 100 miljoner globalt. Den globala marknaden för psoriasisartrit uppgår idag till cirka 2,5 – 4 miljarder USD per år och förväntas växa.

Var i utvecklingen befinner sig er molekyl/produkt, och hur ser tidsplanen ut framåt?

AP1189 har gått igenom de prekliniska säkerhets- och toxikologi-studier som krävs för att få starta studier på människa och är således färdig att gå in i klinisk utveckling. Första kliniska studien, som är en så kallad fas-1-studie, görs på friska försökspersoner och beräknas starta under senare delen av 2016. Vi kommer ha data framme från den studien under 2017 och planerar att då starta en fas 2-studie, dvs en studie på psoriasispatienter med syfte att studera behandlingseffekt på sjukdomen. Om allt går enligt plan har vi resultat från fas 2-studien i 2018 och med bra data och goda förberedelser finns stora möjligheter att redan då ha en kommersiell affär i hamn.

Ni gör nu en nyemission inför er notering, vad ska de pengarna användas till och hur länge räcker de?

Avsikten med emissionen är att bland annat finansiera genomförande av den kliniska fas 1-studien, samt planering och förberedelse inför kommande fas 2-studie. Den likvid som erhålls genom vidhängande teckningsoptioner är avsedd att finansiera genomförande av fas 2-studien.

Avslutningsvis, vill du säga något till de som funderar på att investera i SynAct Pharma?

SynAct Pharma är ett litet effektivt och fokuserat biotech-bolag med en unik ny mekanism för behandling av kroniska inflammationssjukdomar. Vi har en klinik-färdigmolekyl, AP1189, en snabb väg till koncept-test på patienter, och vi är ett team med mycket bred erfarenhet inom forskning & utveckling, bolagsbyggande och affärsutveckling. Vi har alla gjort det här tidigare och är alla med och investerar i SynAct Pharmas framtid. Varmt välkomna som aktieägare i SynAct Pharma!

Läs mer om SynAct Pharmas nyemission och notering.

SynAct Pharma AB

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag som via dotterbolag i Danmark bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar.