Intervju med fintech-företaget 24Money

Fintech-företaget 24Money Payments gör just nu en nyemission och planerar för en notering under andra halvåret. Vi har intervjuat företagets VD Anders Blomkvist.

Vad gör 24Money Payments?

24Money har som det enda svenska e-pengainstitutet på marknaden tagit ett helhetsgrepp på betal- och banknära tjänster. Hos 24Money får kunderna tillgång till en global bankupplevelse som kan användas utan nationella begränsningar, i valfri valuta tillgänglig via datorn, surfplattan och mobiltelefonen. Med modern teknik och infrastruktur är 24Money en ”one-stop-shop” för banknära och finansiella tjänster tillgängliga dygnet runt, för alla, på den europeiska marknaden. Vi har marknadens bredaste plattform för elektroniska och mobila plånböcker med möjligheten att kunna  genomföra globala direktbetalningar.

Ni har ett brett utbud av tjänster inom de nischer ni siktar in er på, vilka är de mest betydelsefulla idag och är det några som förväntas växa mer än de andra under kommande år?

24Money är det första fintech-företaget som tagit ett helhetsgrepp på betal- och banknära tjänster där vi ger kunderna ett fullvärdigt och modernt alternativ gentemot de etablerade bankerna. Vi ser dock inte bankerna som primära konkurrenter utan vi är ett kompletterande alternativ som träffar målgrupper som inte bankerna ser som första alternativ till kunder. Våra tjänster fungerar oberoende av territoriella gränser och valutor vilket gör oss mer anpassade till den moderna kunden som efterfrågat rörlighet och flexibilitet för sina betalningar.

Alla tjänster är viktiga. En av tjänster som efterfrågas mest, trots att vi precis lanserat, är vårt 24Money-konto i kombination med 24Money Card. Både kontot och kortet är tillgängligt via datorn, surfplattan eller mobilen vilket ger kunden en fullständig överblick över sin ekonomi och sina betalningar. Våra mobila realtidsbetalningar är en tjänst som vi förväntar oss ha den kraftigaste tillväxten under de kommande åren.

Ett annat viktigt segment är de tjänster där vi erbjuder andra finansiella aktörer och konkurrenter att använda sig av vår plattform för att kunna driva sina betaltjänster. Här ser vi idag en kraftigt ökad efterfrågan och vår uppfattning är att detta affärsområde kommer stärkas betydligt.

Ni erbjuder Swiftly, det verkar vara ett Swish fast för internationella överföringar, är det korrekt uppfattat?

Bankernas Swish är en fantastiskt bra och innovativ tjänst. Swish popularitet talar för sig själv. Vi är givetvis inte naiva och tror att vi kan konkurrera med Swish och det är inte heller vår avsikt. Vår tjänst Swiftly fungerar däremot i stort på samma sätt där vi möjliggör realtidsbetalningar mellan kontohavare. Den begränsning som Swish har är att systemet är nationellt, både avsändare och mottagare måste ha ett konto i en svensk bank och betalningen sker alltid i svenska kronor. Den stora skillnaden i vår tjänst ligger i att du nu kan göra mobila direktbetalningar internationellt och den valuta som du själv väljer. Mottagaren av betalningen behöver inte ens vara kund hos 24Money och får genom tre enkla steg tillgång till pengarna. Swiftly symboliserar framtidens betaltjänster.

I januari fick ni av Finansinspektionen tillstånd att utge elektroniska pengar, vad betyder det och vad innebär det för er?

Tillståndet i kombination med det nya regelverket i PSD 2 (Payment Service Directive 2) ger oss möjlighet att erbjuda våra tjänster fullt ut. Vår ambition är att komplettera bankerna och erbjuda målgrupper som större aktörer inte ser som primära kunder en upplevelse som är ett fullvärdigt alternativ – framtidens betaltjänster. Tillståndet är givetvis ett viktigt steg i förverkligandet av att stärka 24Money som en ledande aktör som driver utvecklingen av den finansiella infrastrukturen och ger oss inte minst möjligheten att agera internationellt.

Det är naturligtvis mycket glädjande att Finansinspektionen ger oss detta förtroende. Det här är resultatet av väl avvägda men samtidigt vågade satsningar från 24Money i ett läge där ingen annan aktör har tagit samma hänsyn till företagare och konsumenter. Vår organisation har arbetat hårt med allt från utveckling av tjänster och IT-system till upprättandet av ett omfattande internt regelverk. 24Money har genomgått en fullständig genomlysning av Finansinspektionen där bolagets finansiella ställning, IT-system, styrdokument och regelefterlevnad samt risk- och compliance-funktioner har prövats. Tillståndet ser vi som ett bevis på att vi ligger rätt i vår plan.

Vilka är de största utmaningarna ni står inför?

En av de större utmaningarna är att kunna växa och kapitalisera 24Money i en takt som går i linje med de ökande affärsvolymerna. Det är roligt att kunna erbjuda tjänster som är efterfrågad och som behövs, men vi måste givetvis vid varje tillfälle ha en kapitalbas som är tillräcklig för de volymer vi hanterar. Det kan tyckas vara ett positivt problem, men är inte helt enkelt att få strömlinjeformat. Ett annat problem är att hitta erfarna och kompententa medarbetare och då i synnerhet inom IT. Vi är ett fintech-bolag och vi lever på vår förmåga att ligga i framkant.

Hur ser du framför dig att 24Money Payments ser ut om fem år?

Om fem år är 24Money bank och fortfarande ett modernt alternativ på marknaden med ännu fler realtidstjänster som har global täckning. 24Money kommer vara representerat i de flesta europeiska länderna genom partners och anslutna betaltjänstombud. 24Money kommer att vara en ledande aktör inte bara i bredd och teknik utan även beträffande våra affärsvolymer. Det är främst inte vår organisation som kommer växa utan vår kunddatabas och våra transaktions- och betalvolymer.

Ni gör just nu en nyemission, vad ska ni använda pengarna till?

Det finns tre syften med emissionen. Vi vill stärka vår kapitalbas så att vi kan expandera med större affärsvolymer. Det är först nu som vi har hela fundamentet på plats, med färdiga datasystem och tillstånd och vårt mål är att stärka marknadsföringsinsatserna i samband med lanseringen av våra nya tjänster. Det tredje syftet är att skaffa en bredare ägarkrets och få en aktiespridning som underlättar en kommande notering.

Avslutningsvis, är det något du vill säga till de som funderar på att investera i er?

Fintech-företag är generellt väldigt uppmärksammade och får ett stort intresse från investerare. Många av de företag som erbjuder nya och moderna lösningar kommer att lyckas, men ännu fler kommer att misslyckas. Det här är naturligtvis subjektivt, men eftersom de allra flesta aktörerna är extremt smala och nischade i sitt erbjudande så begränsas naturligtvis utrymmet av hur många som kan ta marknadsandelar och gå ut som vinnare. 24Money erbjuder en bredd av betaltjänster, från ax till limpa, som gör oss till ett komplett och fullvärdigt alternativ till bankerna. Våra system är inte heller begränsade av nationella gränser vilket gör vårt erbjudande attraherar kunder gränsöverskridande. Våra IT-system är färdiga och används samt att vi nu också har erforderliga tillstånd på plats. Det är alltid viktigt att bedöma affärsidén och ännu viktigare hur behovet och efterfrågan ser ut för de tjänster ett företag erbjuder. Och just i det hänseendet känner vi att vi ligger rätt.

Läs mer om 24Money Payments nyemission.

24Money Payments AB

24Money är en one-stop-shop för banknära tjänster. 24Money erbjuder idag konsumenter, företag och handlare finansiella tjänsteportföljer tillgängliga online, i mobilen och över disk i butik hos 24Money Agents och 24Money Centers.