Industri, batteriråvaror, bank, VR, betting, spel och hälsoföretag mot notering

Sju företag som ska notera sina aktier är Epiroc, Aura Energy, Arion Bank, BoldArc, Better Collective, Goodbye Kansas och Calmark.

Epiroc – Atlas Copco-avknoppningen har fått ett noteringsdatum, den 18 juni börjar aktien handlas på Stockholmsbörsen.

Aura Energy – Aura Energy planerar att knoppa av sin svenska verksamhet och göra en dubbelnotering i oktober där en av noteringarna ska ske i Stockholm och den andra i antingen Toronto eller London. Företaget ska starta utvinning av metallen vanadin i Häggån, Jämtland. Utöver detta planerar bolaget även att starta tillverkning av vanadin redox-batterier, en typ av flödesbatteri där det går att lagra större mängder elektricitet, där fokus vanligtvis är att kunna hantera den ojämna produktionen från vind- och solkraftverk.

Arion Bank – En isländsk bank som erbjuder en full palett av tjänster till både företag och privatpersoner på Island. Har varit aktuell för en notering på Stockholmsbörsen under en längre tid och nu har företaget självt kommunicerat att det ska ske innan halvårsskiftet.

BoldArc – Tillhandahåller stödtjänster till industrin i form av VR-applikationer, VR-visualiseringstjänster för konsumentmarknaden och utbildningsapplikationer i VR riktat till vårdgivare. Siktar på en notering på NGM Nordic-MTF. Läs intervju med vd.

Better Collective – Erbjuder innehåll och tjänster för betting, i syfte att leda trafik till bettingsajterna, dvs bolaget är en affiliate likt ett antal andra i Sverige noterade företag. Ska notera sig på Stockholmsbörsen och tidsplanen är sannolikt juni.

Goodbye Kansas – Erbjuder tjänster inom VFX, CGI, motion capture och animation för film, tv, marknadsföring och datorspel. I gruppen ingår bla Fido, Bläck, Imagination Studios och Infinity Entertainment. Bolaget har även en investeringsverksamhet inom spel. Den 30 maj ska vd Peter Levin presentera bolagets noteringsplaner.

Calmark – Affärsidén är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat. Inleder en nyemission i slutet av nästa vecka och ska sedan notera sig på Aktietorget den 6 juli.

Vanadis Battery Metals AB

Vanadis Battery Metals planerar att starta utvinning av metallen vanadin i Häggån, Jämtland. Utöver detta planerar bolaget även att starta tillverkning av vanadin redox-batterier, en typ av flödesbatteri. Vanadis Battery Metals AB hette tidigare Aura Energy Sweden AB.