Havsfrun goes SPAC

Richard Bråse på Di uppmärksammade i helgen att Havsfrun är ett bolag som inte gått vidare bra men där aktien gått från att handlas med rabatt till kraftig premie.

Företaget har tydligen positionerat sig som en SPAC. Vi kan inte publicera Di:s artikel men nedan är vd:s kommentar i rapporten.

”Framtidsutsikter

Havsfruns ambition att göra en strategisk allians med en ny partner är för övrigt inte helt olik den nya amerikanska börstrenden ”SPAC” (Special Purpose Acquisition Company). Denna innebär en initial börsnotering av ett väsentligen likvitt bolag som siktar på att, inom 1-2 år från börsnoterad grund, i steg 2 skapa lönsamma strategiska allianser, genom uppköp, samgående eller på annat sätt. Havsfruns bedömning är att vi ligger väl framme i liknande bana, med etablerad historik, likvida tillgångar och nu mer än 6 000 aktieägare. Poängen är att skapa nya aktieägarvärden. Vi är tämligen kräsna i vårt urval och siktar på allianser med klar samgåendepotential som väsentligt överstiger Havsfruns substansvärde. Ambitionen är hög men inte orimlig. Vi tror att ambitionen är förenlig med ett kvalitetsurval av potentiella partners som också ser klara fördelar i en samverkan. Kort sagt win-win, dvs allianser med ökat aktieägarvärde på två håll.”

 

Läs även: Etrion, en Lundin-SPAC?